جمعه , آگوست 19 2022
azfa
تازه ها

سند تغییر نامهای جغرافیایی ترکی یئنگی امام، قیشلاق و قصر قاجاریه به کرج، آبیگ و بی سیم در سال ۱۳۱۷

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، در سال۱۳۱۷ رژیم نژادپرست پهلوی سه نام جغرافیایی ترکی ‘قشلاق’ ، ‘ینگی امام’ و ‘قصر قاجار’ (در قالب یک ابلاغیه) تغییر داد.

بنا بر بخشنامه صادره “مقرر است:

۱- بخش قشلاق به نام بخش آبیک

۲- بخش ینگی امام به بخش کرج

۳- قصر قاجاریه به نام بی‌سیم

خوانده شود. بنابراین لازم است مراتب را به تمام کارکنان آن حوزه ابلاغ و اکیداً دستور دهید که در نوشتن و خواندن، نامهای تازه را به جای نامهای قدیم به کار برند.”

بدینصورت رژیم نژادپرست فارس در دوره پهلوی نامهای ترکی و قدیمی مناطق قشلاق، ینگی امام و قصر قاجاریه را به آبیک، کرج و بی سیم تغییر داد.

دوباره امتحان کنید

ابراهیم رشیدی: تغییر ترکیب جمعیتی در استان های جنوبی ایران به نفع اتنیک فارس

گادتب: محمد مخبر (معاون اول رئیسی) میگوید که طرحی برای ایجاد شهرهای جدید در 9 …

اعتصاب غذای یاشار پیری و سیاوش علیزاده در زندان تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بنا به گزارش نزدیکان، سیاوش علیزاده و یاشار پیری …