جمعه , آگوست 19 2022
azfa
تازه ها

سنگ اندازی‌ها و کارشکنی‌های مسئولین زیردست رژیم در دانشگاه تبریز جهت جلوگیری از انتشار نشریه «گله‌جک»

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، مدیر مسئول نشریه می گوید که دانشگاه تبریز جهت جلوگیری از انتشار نشریه «گله‌جک» سنگ اندازی‌ و کارشکنی‌ می کند.

 با توجه به تخلفات مسئولین دانشگاه تبریز در باب صدور مجوز، عدم پاسخگویی کتبی به درخواست‌های مکرر مدیر مسئول نشریه دانشجویی «گله‌جک» و کارشکنی‌‌های صورت گرفته در چاپ نشریه با گذشت بیش از دو ماه از تاریخ تحویل فایل نشریه به کارشناس نشریات (این تاخیر همچنان در حال تداوم است)، ضروری دانستیم حقایق را برای مخاطبان و نویسندگانی که مطالبشان را جهت انتشار به نشریه ارسال نموده بودند را شفاف‌سازی نماییم.  

گفتنی است مدیر مسئول نشریه، پیگیری‌های مکرری را در این زمینه انجام داده است و به صورت کتبی بارها اعتراض خود را به مسئولین دانشگاه و وزارت علوم ارسال نموده است که انتشار تصاویر تمامی نامه‌های مذکور را بر خود لازم می‌دانیم.

دوباره امتحان کنید

ابراهیم رشیدی: تغییر ترکیب جمعیتی در استان های جنوبی ایران به نفع اتنیک فارس

گادتب: محمد مخبر (معاون اول رئیسی) میگوید که طرحی برای ایجاد شهرهای جدید در 9 …

اعتصاب غذای یاشار پیری و سیاوش علیزاده در زندان تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بنا به گزارش نزدیکان، سیاوش علیزاده و یاشار پیری …

دیدگاهتان را بنویسید