پنج‌شنبه , فوریه 22 2024
azfa
تازه ها

سولماز فراهانی: ناسیونالیسم آریایی، شوونیسم فارسی و معتقدین و آکتیویست‌های آن به زبان ساده

گادتب: بخش بزرگ و قابل توجهی از قوميت اتنو-پولیتیک جدیدالتشکیل فارسی‌زبان سطحى از ناسيوناليسم افراط‌گراى فارسى و آریاگرایی را در ایران نمايندگى مى‌كند. متأسفانه وجود روحيه عمومى ناسيوناليستى خود برتربين، افراط گرا و ديگرستيز در قومیت اتنو-پولیتیک فارس خصوصا در میان روشنفکران آن انكار ناپذير است.

در این میان، فعالیت پر سر و صدای مرکزگرایان، آریاییست‌ها و ناسیونالیست‌های افراطی فارس‌گرای غیر فارس عمدتا تورک (مانقورت – کؤزقامان – آسیمیله شده – محفل آذری‌ها- تورک‌های خود آریایی پندار و آذربایجان‌گرایان پان ایرانیست) اعم از روشنفکر و عامی نیز به چشم می‌خورد، اين مى‌تواند ناشى از عدم شعور تاریخی، اجتماعى، حقوقی، ملی و سياسى منسوبین محافل مذکور نسبت به مسائل اتنیکی ملت خویش باشد. مرکزگرایی با چاشنی فارس‌محوری سیاست تعیین کننده دُول حاکم در صد سال اخیر ایران بوده و از قومیت‌های غیر فارس برای اجرای سیاست کولونیالیستی خود بهره برده است.

همه اينها (آکتیویست‌های قومیت اتنو-پولیتیک فارس) در حوزه‌های سياسى، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره آكتيو هستند، گرچه در برخی موارد بعضی از این آكتیويستها اعتقاد درونی خود به پان ايرانيسم، پان فارسیسم و فاشیسم آریایی را به ظاهر پنهان می‌کنند، لیکن در حقیقت شوونيست به تمام معنا و شدیدا مرکزگرا هستند و توسعه‌طلبی فارسی را در برنامه‌های خود دارند و منافع قومیت اتنو-پولیتیک فارس را بر دیگر اتنیک‌های غیر فارس ارجح می‌دانند.

به یقین می‌توان گفت؛ بیشتر اصول‌گرایان، اصلاح طلبان، میانه‌روها، جبهه ملی‌-ها، نهضت آزادى-ها، سوسیال-دموکرات‌ها، ليبرال-دموکرات‌ها و كمونيستهای مرکزگرای فارس‌محور غیر فارس نیز، به نوعی شوونیست هستند و منافع قومیت اتنو-پولیتیک فارس را بر منافع ملی اتنیک خویش ارجح می‌دانند.

آكتیويستهای سياسى معتقد به شوونيسم و فاشيسم فارس كه بیشتر متعلق به قوميت اتنو-پولیتیک فارس هستند، در داخل ایران در رأس تمام احزاب و تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره قرار دارند و تمام جریانهای سیاسی کشور را مدیریت می‌کنند، بخشی از اینها نیز با نام  اپوزیسیون در حزب پان ايرانيست، حزب ايران و احزاب متعدد سلطنت‌طلب و دیگر محافل خارج‌نشین فارس‌محور فعاليت مى‌کنند. با کمال تأسف در تمام این جریانها حس خود برتر انگارى حاکم است و دنيايشان به فارسها و غير فارسها، آریایی‌ها (نژاد خیالی ساخته و پرداخته استعمارگران اروپایی) و غیر آریایی‌ها تقسيم شده است كه در تصورشان فارسها از غير فارسها، آریایی‌ها از غیر آریایی‌ها برتر هستند.

دوباره امتحان کنید

پخش کتاب‌های تورکی در زنجان به مناسبت روز زبان مادری توسط فعالین حرکت ملی آذربایجان

گادتب: فعالین حرکت ملی آذربایجان در زنجان در راستای پاسداشت زبان مادری هم‌زمان با ۲ …

شهر تبریز؛ توزیع گسترده اعلامیه به مناسبت روز جهانی زبان مادری

گادتب: فعالین حرکت ملی آذربایجان امروز ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ با چاپ، نصب و توزیع گسترده …

دیدگاهتان را بنویسید