یکشنبه , می 19 2024
azfa

شعار هواداران معترض در فرودگاه تبریز؛« خاندان زونوزی، ایستمیریخ پولوزی»

گادتب: برخی از هواداران تراختور آزربایجان پس از شکست تیم‌شان مقابل نساجی مازندران با حضور در فرودگاه تبریز علیه بازیکنان و ارکان این باشگاه شعار داده و خواستار جدایی آن‌ها شدند.

همچنین گروهی از هواداران خشمگین تیراختور که برای اعتراض به مالک و بازیکنان تیم مقابل فرودگاه تبریز تجمع کرده بودند، بعد از مشاهده ون حامل بازیکنان به سمت آن هجوم بردند.

هواداران تیم معتقد هستند که زنوزی، مالک باشگاه با دلال‌بازی و تبانی با فدراسیون رژیم ایران جهت خوش‌خدمتی به اربابان خود، مانع گرفتن نتایج قابل قبول توسط تیم تیراختور می‌شود.

https://t.me/GADTB1/34504

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …