دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

صدا و سیمای رژیم نژادپرست فارس آذربایجان غربی را کردستان معرفی کرد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بعد از تلاش مستمر رژیم نژادپرست فارس برای اسکان کردهای مهاجر عراقی در آذربایجان غربی برای تغییر ترکیب جمعیتی این بخش از آذربایجان و شروع پروژه کردستان سازی در آذربایجان غربی، صدا و سیمای رژیم نژادپرست فارس آذربایجان غربی را کردستان معرفی می کند.

چنانکه از عکس کانال صدا و سیمای رژیم قابل مشاهده هست صدا و سیما رژیم نژادپرست فارس  بجای تامین وحدت و امنیت، واقعیتها را تحریف و هستی و وطن آذربایجان را به اکراد مهاجر هدیه می کند. بدینصورت این رژیم نژادپرست امنیت منطقه ای را هم به خطر انداخته و برای محو آذربایجان و نسل کشی ملت بومی ترک آذربایجان غربی دوباره زمینه سازی می کند.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید