دوشنبه , دسامبر 4 2023
azfa

صدسال فریاد برای پایان‌ آپارتاید؛ توزیع کتابهای تورکی در مدارس اورمیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، جمعی از فعالین‌ حرکت ملی آذربایجان در شهر اورمیه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اعتراض به تک زبانی بودن سیستم‌ آموزشی‌ کشور‌ اقدام‌ به توزیع‌ گسترده‌ صدها‌ جلد کتاب تورکی‌ کودکانه‌ بین کودکان آذربایجانی نمودند.

به گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، کتاب‌ها عمدتاً شامل آموزش زبان و داستان‌های تورکی کودکانه بوده و در حین توزیع کتاب به‌ کودکان‌ و‌ والدین‌ آنها اطلاعاتی در مورد حقوق زبانی و‌ فواید‌ آموزش به زبان مادری داده شده است.

همه ساله همزمان با آغاز سالتحصیلی در اول مهر، فعالین حرکت ملی آذربایجان همراه با اقشار مختلف ملت آذربایجان با توزیع کتابهای تورکی، ثبت دیوار گرافیتی و دیوارنویسی و… به انحاء مختلف اعتراضشان را به عدم تحصیل به زبان مادری بیان می کنند.

دوباره امتحان کنید

آزادی دانشجوی آذربایجانی با قرار وثیقه سنگین

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، پرستو فریدی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری تبریز با تودیع …

تماس ایلشن، رپر تبریزی با خانواده

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ایلشن (میلاد جلیلی) رپر تبریزی که در پی انتشار کلیپی …