جمعه , آگوست 19 2022
azfa
تازه ها

طاهر نقوی: «تبریز گرسنه است»

گادتب: یادداشتی به قلم دوست فرهیخته ی مان جناب حامد شاکران در اعتراض به «تجمع ملت در بازار تبریز» نگارش یافته است.

جملگی می‌دانیم که ادارات کل کشور به حالت نیمه تعطیل وبازارها تعطیل است. بازار تهران به عنوان بزرگ‌ترین بازار کشور و اصلی ترین مرکز داد و ستد کشور به حالت تعطیلی کامل درآمده است.

ودیگر استان‌ها و شهرها نیز چنین است و تقریبا به علت شیوع بیماری و ویروس کرونا تعطیل شده اند!

اما چرا تبریز ملت در تکاپو هستند وکسی در خانه نمی ماند و از خروس خون تا شغال خون ملت در خیابان ها پرسه می‌زنند؟

یافتن پاسخ این سوال یقینا کار سختی نیست!

کیست که نداند تبریزی که به فرهنگ و ادب و اندیشه وهنر و… شهر اولینهاست! امروز چرا مراعات جان شهروندان خود را نمی کند و برخانه نمی‌نشیند و پای برکوچه نهاده وبا جان خویش و دیگران اینگونه بی محابا وبی باکانه  بازی می‌کند؟

سالهاست تبریز فراموش شده است!

سالهاست به آتش بی مهری وکینه ی کویرنشینان تبریز سوخته است!

اگر امروز «اورمیه تشنه است» بلاشک  «تبریز گرسنه است» !

تبریزی اگر خانه بمانند از گرسنگی خواهند مرد! واگر بیرون آیند از کرونا خواهند مرد!

غرور تبریز اجازه خوابیدن در کنج خانه را بر او نمی‌دهد!

درتبریز ملت زندگی نمی‌کنند بلکه می‌جنگند!

جنگ با گرسنگی! جنگ با بیماری! جنگ به فقر! جنگ با بی عدالتی! جنگ با فاشیزمی که زبانش را بربند کشیده است ونانش را برده است!

آری نانش را برده اند وتبریز گرسنه است!

اما نامش را نخواهند توانست ببرند…

تبریز همیشه برجاست

تبریز همیشه سرفراز است

تبریزی در خانه نمی ماند!

به خاطر حق و شرف وآبرو وناموس و وطن تبریز و تبریزی به پا می‌خیزد!

تبریز ماندگار است تبریز ماندگار است

دوباره امتحان کنید

ابراهیم رشیدی: تغییر ترکیب جمعیتی در استان های جنوبی ایران به نفع اتنیک فارس

گادتب: محمد مخبر (معاون اول رئیسی) میگوید که طرحی برای ایجاد شهرهای جدید در 9 …

اعتصاب غذای یاشار پیری و سیاوش علیزاده در زندان تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بنا به گزارش نزدیکان، سیاوش علیزاده و یاشار پیری …

دیدگاهتان را بنویسید