چهارشنبه , اکتبر 20 2021
azfa

طاهر نقوی نابودی: «رنگ»های «رنگین کمان اقوام و ملل»کشور به دست «جماعت پان فارس»!!!

گادتب: ایران ،سرزمین «رنگین کمان» اقوام وملل و فرهنگ ها و مذاهب و زبان ها و گویش ها و پوشش ها و آب و هواست…

به جرات میتوان گفت کسی صحت و درستی این جمله را نمی‌تواند انکار کند.و با آن به جدال و مخالفت برخیزد…

حال اگر جملگی معتقدیم کشورمان از هر جهت سرزمین «رنگین کمان »هاست قطعا باید «سیاست های حقوقی و فرهنگی و اجتماعی» کشور را نیز متناسب با این رنگها تنظیم نمائیم.

«قوانین» یک کشور رنگارنگ، یقینا می بایست « رنگین»باشد .به گونه ای که از «حقوق این رنگها» به«یکسان» دفاع و محافظت نماید. چرا که «زیبایی» رنگین کمان به «تنوع رنگ‌»هاست نه برجستگی یک رنگ نسبت به دیگر رنگ‌هاست!

رنگین بودن و تنوع حقوقی و قانونی لازمه ی  یک سرزمین الوان است ..

چنانچه میخواهیم «کشور رنگین کمانی بماند »،ضرورت دارد نگذاریم کسانی« قلم رنگ »خود را بر روی رنگهای دیگر بکشد.

رنگ کشور تنها به رنگ فارسی نیست !

ملل و اقوام غیر فارس وارد مدرسه و دانشگاه می شوند مکلفند فقط به رنگ فارسی بخوانند!

کنترل «تلویزیون» را که میزنی اجبارا باید فیلمها را به «زبان و فرهنگ پارسی» ببینی!

دکمه ی رادیو را باز میکنی فقط و فقط  فارسی میشنوی!

حال اجرای چند دقیقه برنامه  مثلا به  گویش محلی!!!چنگی به دل نمی‌زند  در اصل آنهم به زبان فارسی اجرا میگردد!

مستندا به کتاب قانون اساسی فقط زبان فارسی« زبان رسمی »کشور است و از رسمیت زبانی چون زبان ترکی ممانعت بعمل می آید!

باز طبق قانون مدنی کشور فقط و فقط به زبان فارسی میتوان در محاکم قضایی طرح دعوی و اعاده ی حیثیت نمود!

فقط و فقط بودجه های میلیاردی برای تاسیس فرهنگستان و توسعه ی «تک رنگ زبان فارسی» اختصاص داده میشود!!!

بانکها همه با نامهای « پارسیان »و «پاسارگاد » صنایع به نام پتروپارس و کاسپین و…که منشعب رنگ پارسی هست  نامیده میشوند !!!

در مرکز قانون گذاری و همچنین مجریان قانون کشور فقط به یک زبان قانون مینویسند و قانون اجرا میکنند و آن زبان فارسیست!

تک رنگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تنها به این موارد محدود نمیشود …

سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در مناطق فارس نشین به مراتب بیشتر از دیگر مناطق غیر فارس نشین است!

مثلا سرانه فضای سبز اصفهان از سرانه ی فضای سبز تبریز که بماند  بلکه از رشت نیز بیشتر است!

جریان پان فارس به تغییر رنگ وضعیت امروز دیگر ملل و اقوام راضی نیست.

و سعی دارد دست به تاریخ نیز ببرد!

با جعل تئوری« آریایی و ایرانشهری» میخواهد پیشینه ی تاریخی دیگر اقوام و ملل را به «رنگ پارسی» درآورد!

 در صد سال اخیر «هزاران جلد کتاب» تاریخی و آثار تاریخی توسط پهلوی ها و دار دسته ی آنها «بر علیه »ملل و اقوام غیر فارس و «به نفع» پارسیان جعل گردید !

آنها سعی نمودنداز داریوش ها و کورش ها  بت سازی کرده و به خورد عوام دهند!

تعمیم رنگ پارسی و پاشیدن رنگ پارسی بر روی هویت و فرهنگ و تاریخ این کشور این سرزمین را به سمت تک رنگی _پارسی خواهد کشاند !

چنانچه بعضی ها سعی نمایند که ملتها را مجبور به دیدن دنیا با «عینک پارسی » نمایند این نه ممکن خواهد بود مقدور !

واین سیاستها نهایتا با شکست مواجه خواهد شد!واگر براین رفتار غلط خویش پافشاری نمایند ،در این حالت سرزمین رنگها از هم خواهید پاشید!

پان فارسها و ایرانشهری ها تاب دیدن رنگهای مختلف غیر از رنگ پارسی را ندارند و متاسفانه قلم نقاشی در دستان جماعت پان فارس افتاده است.وبا عجله و شلختگی وپلشتی  فکری سعی دارند رنگ پارسی را بر روی رنگهای دیگر سرزمین بمالند و بپاشند !

با این شیوه نقاشی  نه رنگی خواهد ماند و رنگین کمانی !

وچنانچه بماند این سرزمین رنگین کمان نخواهد ماند!

تا دیر نشده قلم را از دست «کوررنگان فرهنگی» که فقط توان دیدن یک رنگ  آنهم «رنگ پارسی» را دارند باید گرفت !

«حکومت و دولت» متعلق به همه ی اقوام و ملل و فرهنگ های کشور است و رفتار جانبدارانه ی حکومت و دولت به نفع« تک رنگ فارسی»مورد پذیرش صاحبان دیگر رنگهای غیر فارس نخواهد بود!و نباید هم باشد…

نظام‌های سیاسی دنیا به این تجربه ی بشری رسیده اند که لازمه ی بهتر زیستن احترام به حقوق دیگران و به رسمیت شناختن دیگران است.جامعه ی امروزی محتاج انسانهای معتقد به پلورالیته هست.

  لذا باید سعی کرد رنگ پارسی را از روی الوان دیگری چون ترکی ورنگ عربی و رنگ کردی و لری زدود …

مراقبت و محافظت از «همه ی رنگها» آنهم «به تساوی» و« به عدالت »میتواند آینده ی کشور را تضمین نماید …

دوباره امتحان کنید

شاهین برزگر از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شاهین برزگر فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی …

وحید ابهری از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، وحید ابهری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی …

دیدگاهتان را بنویسید