چهارشنبه , آوریل 17 2024
azfa
تازه ها

طرح تشدید آسیمیلاسیون کودکان ترکان آذربایجانی و ملل غیرفارس در اراضی باصطلاح به ایران

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم نژادپرست فارس برای تشدید آسیمیلاسیون کودکان ترکان آذربایجانی و ملل غیرفارس در اراضی باصطلاح به ایران دوره پیش‌دبستانی را به سه سال افزایش داد.

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش رژیم نژادپرست ایران دوره پیش‌دبستانی را به سه سال افزایش داد و کودکان از سن ۳ تا ۶ سال، مشمول دوره پیش‌دبستانی می‌شوند.

رضوان حکیم‌زاده اظهار کرد: اساسنامه «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» دوره کودکی را تعریف و مشخص می‌کند و در آن منظور از دوره کودکی، زیر شش سالگی است. این اساسنامه اصولی را مورد توجه قرار داده که باید در امر تعلیم و تربیت کودک لحاظ شود. اهداف، وظایف و ترکیب و ساختار نیز مشخص شده است. موضوع، تربیت به صورت یکپارچه است و این سازمان تمام امور مربوط به برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت، صدور مجوز و ارزیابی تعلیم و تربیت کودکان زیر شش سال را به صورت یکجا و متمرکز بر عهده دارد. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام وظایف دستگاه و سازمان‌هایی که قبلاً در این حیطه مسئولیتی داشتند، از این پس در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک دنبال می‌شود، گفت: در این اساسنامه، دوره کودکی به عنوان دو دوره در نظر گرفته می‌شود، یک دوره از بدو تولد تا سه سالگی است که محوریت تربیت کودکان با خانواده است و اساسنامه تأکید دارد که رویکرد اصلی تعلیم و تربیت کودکان در این دوره سنی، بودن در کنار خانواده و توانمندسازی خانواده‌ها برای اتخاذ روش‌های تربیتی مناسب کودکان است. وی افزود: دوره بعدی، شامل دوره پیش‌دبستانی می‌شود که در سیستم قبلی دوسال را دربر می‌گرفت، اما اینجا به سه سال ارتقا یافته و کودکان از سن سه تا شش سال، مشمول دوره پیش‌دبستانی می‌شوند و بر عهده مراکز تعلیم و تربیت کودکان است تا کودکان را از آموزش‌های لازم برخوردار کند.

گفتنی است دوره سه ساله پیش‌دبستانی برای اقوام غیرفارس جهت تسریع آسیمیلاسیون اجباری باشد تا رژیم نژادپرست ایران روند استعمار و استثمار اقوام غیرفارس علی‌الخصوص ملت تورک آذربایجان را همچنان ادامه دهد.

دوباره امتحان کنید

«آیدین محمدی» به دادسرای انقلاب تهران احضار شد

گادتب: «آیدین محمدی»، فعال تورک آزربایجانی با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرا احضار شد. در احضاریه‌ای …

بخش شمالی دریاچه اورمیه خالی از آب است

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، تصویری که اخیراً منتشر شده بصورت واضح نشان می‌دهد پل …