پنج‌شنبه , فوریه 22 2024
azfa
تازه ها

عیسی نظری: چند مسئله اجتماعی

گادتب: اخیراً در فضای مجازی و متن های ارسالی به دو گروه در ظاهر متضاد و مخالف بر خورد می کنیم ، که دانسته و یا ندانسته ، اجیر شدگان امپریالیسم و سیاست های جهانی آن ، هستند !

اگر هم اجیر نشده اند ، در اصل و به نظر من مجری بدون مزد و منت همان سیاست گذاران هستند !

گروهی با هویت آذربایجانی ، به هویت تورکی و گروهی با هویت تورکی به هویت  آذربایجانی حمله می کنند ، این ها به فرض هم اجیر شده نباشند ، و یا در خدمت دشمن محسوب نشوند ، دوستان نادانی هستند که در عمل ، همان جاده صاف کن ، امپریالیسم و سیاست های قدیمی و منطقه ای آنها می باشند !

برای ما هویت طلبان،  هویت آذربایجانی ، جان است و هویت تورکی برای ما خون است !

جان بدون خون ، مرده ای بیش نیست ، و خون بدون جان نیز ، مرداری بیش نیست !

بر هویت طلبان است که وقتی کسی با تکیه بر هویت تورکی با هویت  آذربایجانی ما ، کینه داشته و خزعبلات ببافد ، یاد آوری کنند، خاک زیر پای ما وطن و مامن و پناهگاه ما است ، آنها که زیر پایشان خاک نیست ، وقتی در دریا های بین المللی ، غرق می شوند ، کسی برای آنها تئوری جهان وطن ما است ، نمی خواند !

از تمامی تورک های ایران و بخصوص تورک های آذربایجان ، درخواست می کنم که چه با تکیه بر خون ما به جان ما حمله کنند و چه با تکیه به جان ما ، خون ما را بریزند ، در اصل یا اجیر شدگان دشمن ما  و یا نوکران بدون مزد و منت همان دشمنان ما هستند !

در چهار چوب قانون مملکت و در حیطه زندگی ما ، این دو هویت موازی ، دو بال حیاتبخش و زندگی ساز ما هستند .

آمریکا و یا هر دمبک آن ، چه انگلیس و فرانسه و چه روسیه و یا دمبک های آن ، در هر بخش حمله ، اگر با خون و جان ما بازی کنند ، دشمن ما هستند و اگر لباس یک بال مارا بپوشند و به بال دیگر حمله کنند ، دوست های نادانی هستند که جز کین و نفرت به ما هدف دیگری ندارند !

دوباره امتحان کنید

پخش کتاب‌های تورکی در زنجان به مناسبت روز زبان مادری توسط فعالین حرکت ملی آذربایجان

گادتب: فعالین حرکت ملی آذربایجان در زنجان در راستای پاسداشت زبان مادری هم‌زمان با ۲ …

شهر تبریز؛ توزیع گسترده اعلامیه به مناسبت روز جهانی زبان مادری

گادتب: فعالین حرکت ملی آذربایجان امروز ۲ اسفندماه ۱۴۰۲ با چاپ، نصب و توزیع گسترده …