یکشنبه , می 19 2024
azfa

قوشاچای؛ مردم شهرستان باروق برای تخریب کوه قراول‌خانا و شیرشیر اعتراض کردند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، مردم شهرستان باروق برای تخریب کوه قراول‌خانا و شیرشیر اعتراض کردند.

شماری از شهروندان شهرستان باروق در قوشاچای روز جمعه ۲۴ فروردین‌ماه با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

براساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به تخریب کوه‌های قراول‌خانا و شیرشیر صورت گرفته است.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …