دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

لج‌بازی رژیم پان‌فارس و آخوندی ایران با ملت تورک و اسامی تورکی

 گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، قدغن نمودن اسامی ترکی برای فرزندان آذربایجانی توسط رژیم نژادپرست فارس باعث بدون شناسنامه ماندن فرزندان زیادی در آذربایجان جنوبی جنوبی شده است. یکی از قربانیان این سیاست نژادپرستانه رژیم مرجع ایران می نویسد:

در تاريخ ششم شهريور سال ٩٨ فرزندم كاآن در تبريز به دنيا آمد و از همان روز اول جهت اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال تبريز مراجعه كردم كه با نام انتخابی مخالفت نمودند و اعلام كردند اسم انتخابی تركی است و در ليست نامهای مورد تاييد نيست و بايد برای تاييد نام در سايت سازمان ثبت احوال اقدام نمايم كه متن پاسخ اين بود كه نام انتخابي غير ايرانی و غير فارسی است. به مدت ٨ ماه موضوع را پنج بار در شورای نام‌گزينی سازمان ثبت احوال كل مطرح نمودم كه هر پنج بار به دليل مخالفت نماينده فرهنگستان زبان فارسی جواب رد داده شد.

 استدلال اعضای جلسه اين بود كه اسم انتخابی تركی اصيل است و به هيچ وجه امكان انتخاب آن نيست و ضمنا اين اسم تركی استانبولی هم هست و تهاجم فرهنگی می‌باشد همه استدلالهای علمی و ذكر مثال از فرهنگ لغت دهخدا و همچنين اسم مشهور قاآنی فايده‌ای نداشت و ذهيت فاشيستی حاكم بر اعضای شورای نام گزينی ثبت احوال به اين راحتی‌ها اصلاح نمی‌شود. نياز مبرم به شناسنامه و كد ملی در پيگيری پروسه درمانی و واكسنها مجبور كرد كه نام هاكان (همريشه كاآن ) را برای شناسنامه قبول نمايم خنده‌دار اين است كه اسم هاكان كاملا تركی استانبولی است و معلوم نيست دليل لجاجت اعضای شورای نام‌گزينی با مردم چيست و گرنه اسامی اروپايی و حتی تركی استانبولی در شناسنامه‌ها به وفور ديده می‌شود.

جالب‌تر از آن، اینکه یکی دیگر از شهروندان تورک آذربایجان جنوبی، اسم هاکان را برای فرزندش انتخاب کرده که این امر نیز، باز با مخالفت ثبت‌احوال رژیم پان‌فارس و آخوندی ایران مواجه شده است و جالب‌تر از آن نیز اداره ثبت‌احوال، اسم آیهان را از والدین این کودک قبول کرده است.

برگرفته از صفحه اینستاگرامی جعفر افشارنیا

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …