سه‌شنبه , نوامبر 30 2021
azfa
تازه ها

محمد حکیمپور: وقتی که «جمهوری آذربایجان» را «جمهوری باکو» می نامند؟!

گادتب: مناقشات سیاسی اخیر ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه، بر سر ایجاد کریدور میان نخجوان و خاک اصلی آذربایجان – که ایران می‌کوشید با قانع کردن روسیه و ارمنستان، مانع این یکپارچگی سرزمینی جمهوری آذربایجان در منطقه «زنگه‌زور» شود و متعاقب آن مانور نظامی ایران در این سوی ارس که متقابلا به مانور واکنشی چند گانه جمهوری آذربایجان با ترکیه و گرجستان و پاکستان در آن سوی ارس انجامید – بار دیگر ملی‌گرایان افراطی پان ایرانیست/پان فارسیست ایرانی را به هماوردی با هم‌وطنان ترک خود و تکرار شعارهای ترک‌ستیزانه همیشگی آنها وادار ساخت.

 آنان در تمام این مدت، با حقد و حسد و کینه تؤ‌ام با تحقیر از آذربایجان یاد کردند، به طوری که حتی بر زبان آوردن نام درست و بین‌المللی جمهوری آذربایجان را بر خود ننگ دانسته و آن را کینه‌توزانه «جمهوری باکو» نامیدند، آن هم در حالی که هیچ‌گاه چنین برخورد تحقیر آمیزی با جمهوری مسیحی نشین ارمنستان نداشتند و از تعرض به تمامیت ارضی آن خودداری کرده‌اند، در حالی که در طول همین چند روز اخیر هزاران بار از ضرورت ملحق کردن آذربایجان به ایران با توسل به قوهٔ قهریه سخن گفته و به هیچ روی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت نمی‌شناسند.

متاسفانه ناسیونال فاشیست های ایرانشهری/ایرانشاهی – که در پی یک هویت تکواره ناب فارسی و بنابراین حذف کامل زبان ها و فرهنگ های غیر فارسی (مخصوصا زبان و فرهنگ ترکان ایران) که دو سوم جمعیت ایران را شامل می شوند، در مخیّله توهم آلود خود دارند – وقاحت را تا بدانجا رسانده اند که حتی وجود سرزمینی به نام آذربایجان در آن سوی ارس را انکار می کنند و آن را از روی حقد و کینه و تحقیر “جمهوری باکو”  می نامند، در حالی که نام رسمی و بین المللی و تاریخی آن سرزمین، جمهوری آذربایجان است، نه جمهوری باکو.

همین جماعت متوهم «ایرانشهری/ایرانشاهی»، البته برای آذربایجان این سوی ارس نیز نقشه‌ها دارند و هر روز به آنها دیکته می کنند که اولا شما با آذربایجانی های آن سوی ارس هیچ نسبتی ندارید، ثانیا زبان شما تا قبل از حمله مغول به ایران، زبان فارسی آذری (!!!) بوده و لذا امروز باید دوباره به اصالت فارسی خود برگردید!!؟

حال آنکه این ترهات و اباطیل فاشیستی، هدفی جز آسیمیله سازی جوامع غیر فارس ایران و محو هویت تاریخی آنها ندارد. این اباطیل در حالی از سوی ناسیونال فاشیست های ایرانشهری/ایران شاهی ارائه می شود که طبری در تاریخ خود در هزار دویست سال پیش، هر دو سوی ارس را آذربایجان و زبان آنها را ترکی معرفی می کند.

(انتشار مقالات به عنوان تایید نظر مؤلف از سوی گادتب نمی باشد)

دوباره امتحان کنید

ابراهیم ساوالان: تحریف نام های جغرافیای آذربایجان

گادتب: لغات زیادی وجود دارد که در فارسی بصورت باجه، آلوچه، پاچه، پارچه، طاقچه، پاره، …

هشتگی برای حیات #اورمو گؤلۆ: “شاید فردا‌ قطره ای‌ نباشد”

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فعالین‌ ملی مدنی‌ آذربایجان جنوبی امروز ۸ آذر ماه‌ …