پنج‌شنبه , ژانویه 28 2021
azfa

محمد رحمانی فر: سندی بر حضور تورکان در آذربایجان در قرن اول هجری

گادتب: سدیدالدین محمدبن محمد عوفی در کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات از قیام بیست‌هزار تورک آذربایجانی در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز خبر می‌دهد! عوفی در ذکر حوادث دوره خلافت عمر ابن عبدالعزیز می‌نویسد:

 “در عهد او خبر آمد که بیست هزار سوار به آذربادگان برون آمده‌است و روی به خرابی بلاد نهاده. امیرالمؤمنین عمر ابن عبدالعزیز، عمر حاتم ربیعی را فرمود که چهار هزار مرد بر و با آن ترکان حرب کن.”

سندی دیگر بر رد فرضیه ساختگی آذری کسروی.

منبع: جوامع الحکایات و لوامع الروایات، محمدبن محمد عوفی،تصحیح دکتر جعفر شعار،انتشارات سخن، تهران 1374، ص. 253

دوباره امتحان کنید

ساز آشیقی یا چؤگور

گادتب: ساز آشیقی آذربایجان علاوه بر ساز، اسامی دیگری مانند قوپوز و چؤگور دارد. اولیاء …

طرح تشدید آسیمیلاسیون کودکان ترکان آذربایجانی و ملل غیرفارس در اراضی باصطلاح به ایران

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم نژادپرست فارس برای تشدید آسیمیلاسیون کودکان ترکان آذربایجانی …

دیدگاهتان را بنویسید