چهارشنبه , فوریه 28 2024
azfa
تازه ها

محمد عینی: ترکمن چای بر روی خون نوشته شد!

گادتب: سینه چاکان شاهی که در عرض ۳ ساعت مملکت را دو دستی به بریتانیا و شوروی تحویل داد و جان نثاران جانشینش که بحرین را به خانه بخت فرستاد ، امروز بیرق عزا برداشته و ناله وا مصیبتا سر می دهند که مملکت را فروختند ، غارت کردند و به تاراج بردند و قرارداد ۲۵ ساله را به ترکمن چای دیگری تشبیه میکنند !

زبان قاصر است از توصیف حدّ خباثب این جماعت متوهم که سلاطین تحریف ، جعل و دروغند و انسان متحیر میماند از  جهالت عده ای که چَشم به دهان این جریانات دوخته اند تا هرآنچه که آنها میگویند را مو به مو و بدون اندکی تفکر و تعقل و با پیروی کورکورانه تکرار کنند

قاجار خاکش را پیش کش کسی نکرد و ترکمنچای برروی خون نوشته شد !

قاجار و بهتر است بگوییم که آذربایجان ۲۵ سال یکه و تنها با دستان خالی ، دلاورانه ایستاد ، جنگید و خون داد ، اما بیش از آن تاب مقاومت در برابر تجهیزات و نیروی ابرقدرتی مثل روس و خنجری که خائنین بر پیکرش می‌زدند را نداشت و از پای درآمد

چگونه میشود قراردادی  که پس از سالها جنگ ، مقاومت و تقدیم هزاران شهید و پس از شکست و از روی اجبار منعقد شد را با پیش کش هایی که میدهید یکی دانست ؟!

قاجار تا پای جان دلاورانه ایستاد و شکست خورد ، اما شما دختر کوچک را با عقد دائم و دختر بزرگ را با عقد موقت ، با جشن و شادی به خانه بخت فرستادید !

دوباره امتحان کنید

پیام اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا در مورد انتخابات به ملت تورک آذربایجان- تصویر

‎ گادتب: به گزارش مرکز گادتب، اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا …

پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین؛ نگرانی از وضعیت جسمانی این فعال آذربایجانی

گادتب: مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ …