دوشنبه , ژانویه 25 2021
azfa
تازه ها

محمد عینی: فاشیسم، غده‌ای سرطانی و ریشه دار در قلب ایران؛ «ستارگان پارسی» نام کاروان المپیک ایران!

گادتب: فاشیسم با نفوذ در بدنه حاکمیت و استفاده از ابزارهای حکومتی، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک را از بین می‌برد و سیاست‌های فاشیستی خود را  با روکشی تلفیقی از ایدئولوژی حاکم و رگه‌هایی از ملی گرایی می‌پوشاند و با تکیه بر پشتوانه حاکمیتی خود و مخفی شدن در زیر پوششی که برای خود ایجاد کرده است، با حذف و طرد سایر زبان‌ها، فرهنگ‌ها و اقوام، و در محوریت قرار دادن یک قوم و نژاد می‌کوشد، تا با بکار گیریِ سیاست همسان‌سازیِ زبانی و فرهنگی و نیز  تاریخ‌سازی و هویت‌تراشی، قوم و نژاد خاصی محور و رکن اساسی هویت ملی و ملیت تعریف شود و این تفسیر مصداق بارز جریانیست که در قلب حاکمیت ایران رخنه کرده است و ثمره این نفوذ مصوبات نژادپرستانه از جانب حاکمیت است و فارس سازی ملل و ملت سازی برای فارس در کشور کثیرالملّه ایران با استفاده از ابزارهای حکومتی از جمله اهداف این جریان در غالب جغرافیای سیاسی ایران است.

نام گذاری کاروان المپیک ایران با نام «ستارگان پارسی» نیز، زاییده این جریان و تفکرات فاشیستی می‌باشد، که دهن کجی آشکاریست بر سایر ملت‌هایی که به نوعی جزعی از این کشور به شمار می.آیند‌، و با سیاستی که حاکمیت در قبال ملل غیر فارس در پیش گرفته است، به سختی می‌توان آینده‌ای متحد را برای این جغرافیا متصور شد!

دوباره امتحان کنید

گزارش خبرگزاری آنادولو ترکیه؛ مجادله چند ماهه خانواده ترک آذربایجانی در ایران برای دریافت شناسنامه فرزندشان

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، خبرگزاری آنادولو ترکیه در گزارشی که توسط مصطفی ملیح …

ارامنه قربانی دروغ بزرگ؛ تاریخ‌شناس ارمنی: عدالت در قاراباغ پیروز شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، به گفته یک تاریخ شناس ارمنی‌الاصل؛ ارامنه قربانی یک …

دیدگاهتان را بنویسید