دوشنبه , ژانویه 17 2022
azfa
تازه ها

محمد محمودی به جزای نقدی محکوم شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، محمد محمودی فعال ملی مدنی آذربایجان جنوبی ساکن تبریز توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از یکسال حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز محمد محمودی به اتهام ” اخلال در نظم عمومی در اغتششات مرداد ماه ۱۴۰۰ ” مستندا به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۹،۱۶۰،۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ث و پ ماده ۳۸ و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از یکسال حبس درجه شش و ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

 این فعال تورک شنبه ۲ مرداد ماه در اعتراضات خیابانی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه 30 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

دوباره امتحان کنید

تایید حکم محکومیت حجت مختارزاده در دادگاه تجدید نظر

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، حجت مختارزاده فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز در …

راه اندازی کمپین درخواست الحاق دوباره روستاهای مسیر گردنه حیران به استان اردبیل

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، اهالی گردنه حیران و اردبیل، با راه اندازی یک …