یکشنبه , می 26 2024
azfa

مختار‌ ابراهیمی: خشکانیدن عمدی دریاچه اورمیه برنامه ریزی برای دومین هولودومورو (قحطی بزرگ اکراین) است

گادتب: مختار ابراهیمی‌ فعال‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در‌ فایل صوتی که‌ در‌ اختیار‌ نهاد‌ حقوق‌ بشر‌ مردم‌ آذربایجان‌ «اهراز» قرار‌ گرفته‌ عنوان‌ کرده:

“حرکت ملی آذربایجان با جنبش های‌ دانشجویی ، حرکت‌ خود‌ را از مطالبه های حقوق ملی و‌ عدالت اجتماعی شروع‌ کرده‌ و تا به امروز با مسائل زیست محیطی به مطالبه های خود ادامه می دهد.

 فاجعه دریاچه اورمیه یا‌ دریاجه آذربایجان حرکت ملی آذربایجان و‌ ملت آذربایجان را به نهایت بی قراری‌ رسانده است.

خشکانیدن دریاچه آذربایجان مثل احیای دومین هولودومورو «قحطی بزرگ اکراین» طرح ریزی میشود.

ملت تورک آذربایجان نیز مانند‌ سایر ملتهای تورک صبری دارد هر‌ مسئول دولتی و‌ یا‌ هر‌ نماینده‌‌ مردمی که در ایجاد‌ این هولودومورو نقشی داشته است یقینا جوابگو و مسئول می باشد.”

دوباره امتحان کنید

از سرگیری صادرات از راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص»

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالیت راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص» که سال گذشته متوقف شده بود، از …

حمایت از فعالین محبوس حرکت ملی آذربایجان؛ آزادلیق اوغروندا محبوس اولانلارا آزادلیق

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جمعی از جوانان حرکت ملی آذربایجان دیروز ۴ خردادماه ۱۴۰۳ …