شنبه , آوریل 13 2024
azfa
تازه ها

مرتضی پروین آزاد اولسون؛ توزیع و نصب پوستر‌ در‌ خیاو(مشگین شهر)

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالین حرکت ملی آذربایجان‌ امروز‌ چهارشنبه‌ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در اعتراض به بازداشت‌ مرتضی‌ پروین‌ توسط‌ نهادهای‌ امنیتی و حمایت از اعتصاب غذای وی اقدام به توزیع و نصب گسترده پوستر این هنرمند‌ و‌ فعال حرکت ملی آذربایجان با متن های اعتراضی در شهر خیاو(مشگین شهر) کرده‌اند.

به‌ گزارش “صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی”، «مرتضی پروین آزاد اولسون»

«مرتضی پروین را آزاد کنید»

«پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین»

عناوین‌ متن‌ های‌ اعتراضی‌ است‌ که‌ در‌ پوسترهای‌ نقش‌ بسته‌ روی‌ دیوارهای‌ شهر خیاو توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان بصورت گسترده نصب شده است.

مرتضی پروین‌ جدا‌ هنر‌مند‌ حوزه‌ تجسمی‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ وارد‌ پنجمین روز‌ از‌ اعتصاب غذای خود شده است.

با‌ توجه‌ به‌ وضعیت جسمانی مرتضی‌ پروین و سابقه بیماری‌های وی، این‌ موضوع‌ باعث‌ تشدید‌ نگرانی‌ خانواده‌ این‌ هنرمند و فعال‌ مدنی شده‌ است. مرتضی‌ پروین‌ از بیماری شدید‌ دیسک در مهره‌های‌ پایینی‌ کمر رنج می برد که با‌ توجه‌ به‌ وضعیت وخیم جسمانی و بی‌ حالی، اعتصاب‌ غذای‌ وی‌ می‌ تواند‌ سلامتی‌اش را با مخاطره جدی مواجه سازد.

دوباره امتحان کنید

فوت هوادار تراختور در اثر باخت سنگین به ذوب آهن

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، باخت سنگین تراختور آزربایجان مقابل ذوب‌آهن اصفهان تلفات داد و …

تداوم بازداشت جاسوس‌های ایران در جمهوری آذربایجان

گادتب: کانال تلگرامی MOUZE گزارش می دهد که، عملیات علیه جاسوس‌های گماشته ایران در جمهوری …