چهارشنبه , اکتبر 20 2021
azfa

مصیب رستمی ایگدر: آیا تدریس زبان تورکی همانند استان های تورک نشین برای قشقایی ها هم امکان پذیر است ؟

گادتب: در استان فارس با مرکزیت شیراز که اکثریت قشقایی در این استان ساکن هستند و همچنین در استان های همجوار نیز قشقایی سکونت دارند .فی الحال در استان فارس با وجود اداره کل آموزش و پرورش عشایر استان فارس که به برکت زحمات فراوان استاد محمد بهمن بیگی دایر گردید که دانش آموزان عشایر فارس که از دو ایل قشقایی تورک زبان و ایل خمسه که اکثریت قاطع تورک زبان مشغول به تحصیل هستند آنهم در شرایط خوابگاه های شبانه روزی و دور از پدر و مادر .پدر و مادری ک سالیان درازی به تورکی تکلم کرده اند و زیسته اند .اداره کل آموزش و پرورش عشایر سیاراستان فارس بستر بسیار خوبی برای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که یکی از حقوق ابتدایی هر انسانی است فراهم است تا تورکان قشقایی همانند تورک های دیگر مناطق ایران و همگام با آنها به آرزوی دیرین خود برسند .

و اما اگر آموزش زبان  تورکی بخواهد در ایل قشقایی ودر اداره کل آموزش و پرورش عشایرسیار استان فارس اجرایی شود چه استانداردهایی باید داشته باشد .از آنجا که برادران تورک آذربایجانی همزبان ما هستند و ما خواهان یک زبان رسمی تورکی بین تورکان ایران هستیم  قطعا باید همان مطالب درسی ک از محتوای آن بی‌خبر هستیم و قرار است در آذربایجان ارائه شود در اداره کل آموزش و پرورش عشایر سیار استان هم عملیاتی شود.و قشقایی های ساکن استان های همجوار با وجود کثرت جمعیت و تراکم قشقایی ها در شهرها و روستاها اجرای این اصل امکان پذیر است

اول مهر گذشت و هنوز تورکان هنوز به آرمان های خود نرسیده اند که قشری از هویت طلبان قشقایی  که جایز نیست اسمی از دار و دسته شان برده شود اقدام به زدن برچسب هایی همچون پانتورک و عاشق سینه چاک ترکیه و ازبکستان و آذربایجان به قشری دیگر از هویت طلبان قشقایی که خواهان اجرای هرچه زودتر زبان تورکی هستند نموده اند .نفاق بین یک قوم و یک ملت به ضرر آن ملت خواهد بود

دوباره امتحان کنید

شاهین برزگر از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، شاهین برزگر فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی …

وحید ابهری از بازداشت شدگان تظاهرات ۲ مرداد به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، وحید ابهری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی …

دیدگاهتان را بنویسید