دوشنبه , نوامبر 28 2022
azfa

معرفی چند تن از سرداران بزرگ نادرشاه افشار خاقان تورک

گادتب: در خراسان بزرگ ایل های بزرگی از تورک تباران وجود دارد و اینان هسته اصلی حکومت تورک خراسانی افشاریان را تشکیل می دادند، به گونه ای که در پی حمله افغان ها به ایالت خراسان، صفی خان بغایری در گرجستان به سر می برد و نادر شاه که در خراسان بود، برای حفظ منطقه نامه ای به وی نوشت تا هرچه سریعتر برای حفظ جان و مال و ناموس به خراسان باز گردد. نام این سرداران به شرح زیر است :

تؤغان احمدلو قاجار : از ایل تورک احمدلوی قاجار از سرداران رشید سپاه نادر در مقابل افغان ها

امام قلی خان اوزدمیرلی ابیوردی : از ایل تورک اوزدمیرلی و از سرکردگان سپاه نادر شاه بود. وی در خدمت نادر شاه خدمات شایسته ای انجام داد.

کاظم بیگ ایل اؤغلی : از ایل تورک ایل اؤغلی بود که در ارتش نادرشاه از سرکردگان سپاه بود و در جنگ ها و فتوحات او سهم بسزائی داشت.

باباخان چاووشلو (چاپیشلو) : از ایل تورک چاپیشلو و یکی از سرداران اعظم نادرشاه کبیر بود که  شرح خدمات وی در بیرون راندن غاصبان از ایلات و ولایات زبان زد خاص و عام بود.

بهبودخان چاووشلو : از سرداران بی باک نادرشاه بود که دوشادوش نادر در جنگ با افغان ها پیش میرفت.

صفی خان بغایری : از ایل تورک بغایری بود. پایه گذار شهر بزرگ صفی آباد امروزی از شهرستان اسفراین می باشد. وی در ارتش نادرشاه مقام سرداری داشت. و یکی از سرکردگان بنام نادری بود و در جنگ ها و پیروزی های نادر سهیم بود. او فرماندهی لشگر گرجستان را بر عهده داشت، سپس به فرماندهی لشگر آذربایجان منصوب شد.

منصور خان بیگ بغایری : یکی از سرکردگان ارتش نادرشاه افشار بود.

حاج سیف الدین بیات- حسن خان بیات- محمد تقی بیگ پیرزاده بیات : از ایل تورک بیات بودند و هر سه از بزرگان ارتش نادرشاه بودند. شرح فداکاری آنان در عالم آرای نادری آمده است.

مظفرخان بیات : از سران ارتش نادرشاه افشار

عبدالغفار بیگ بیات : یکی از سرداران مورد اعتماد نادر شاه بود.

محمد تقی بیگ بیات : از سران ارتش نادری بود.

محمد صالح بیگ بیات : یکی از سرداران بزرگ نادرشاه و از درباریان مورد اعتماد وی بود.

صالح خان بیات : از طرف عادلشاه افشار (برادر زاده نادر) به سرداری سپاه فارس منصوب شد.

سردار عاشور خان پاپالو : از ایل تورک پاپالو افشار و از سرداران رشید نادرشاه بود و در جنگ با عثمانی ها فدا کاری های زیادی از خود نشان داد. وی مدتی فرماندهی آذربایجان را بر عهده داشت.

سردار طهماسب خان جلایر : از ایل تورک جلایر بود که هنگام ظهور نادرشاه افشار تا به قدرت رسیدن وی از امرای محلی و نیروهای کمکی وی بود. وی در 7 نبرد مهم نادرشاه که 6 نبرد به افغان ها مربوط است و نبرد هندوستان شرکت داشت و سهم بسزایی در پیروزی نادرشاه اعمال کرد.

محمد خان چوله : از ایل تورک چوله و از سرداران بزرگ نادرشاه افشار بود. وی در بازپس گیری مشهد از محمود سیستانی نقش بسزایی ایفا کرد.

نادر سلطان روتی : از ایل تورک روتی و از سرداران سپاه نادر بود و در نبرد با افغانها شرکت داشت.

سردار محمد  علی خان سرورلو : از  ایل تورک سرورلو و از سرکردگان سپاه نادر شاه افشار بود

امام وردی خان سرورلو : از سرکردگان سپاه نادر بود و در لشگرکشی به بلوچستان و استقرار امنیت آن منطقه شرکت داشت

علی رضا بیگ سرورلو : نایب ایشیک آقاسی (درباری) نادرشاه و مورد توجه او بود و در ارتش نادر از سرداران بود.

علی مردان خان شاملو : از ایل تورک شاملو و از سرداران و سفیران نادرشاه افشار بودکه برای سفارت به هندوستان رفت.

محمد رضا بیگ شاملو : منشی نادرشاه و در لشگرکشی های او شرکت داشت

رستم خان قراقؤیونلو : از ترکمن های خراسان و از سرکردگان رشید سپاه نادر شاه بود و خدمات ارزنده ای انجام داد.

علی خان قرایی : از ایل تورک قرایی بود و در جنگ با لزگی ها نادر را همراهی کرد.

سردار ابراهیم خان قرخلو (قرقلو) : از ایل تورک قرخلو که ایل نادرشاه بود و برادر نادر و یار همیشگی و وفادار او بود.

سردار امام وردی خان قرخلو : از سرداران رشید نادرشاه بود و از نظر چهره و صورت بسیار به نادرشاه شباهت داشت. گفته شده گاهی که نادر می خواست برای بازدید از قلعه خارج شود وی را به جای خود قرار میداد.

سردار امین اصلان خان قرخلو : وی پسر عمه نادر شاه افشار بود و از یاران با وفای نادر بود که در اکثر جنگها نادر را همراهی می کرد.

سردار کلبعلی خان کوسه احمدلو : از ایل تورک کوسه احملو و از سرداران دلاور نادرشاه بود و در جنگ هندوستان همراه نادرشاه بود.

سردار فتح علی خان کوسه احمدلو : او پسر بابا علی بیگ و برادر مادری نادرشاه بود و بسیار مورد عنایت نادرشاه بود.

احمد خان کهرلو : از ایل تورک کهرلو و از سرداران سپاه نادرشاه افشار بود.

رحیم بیگ گرایلی : از ایل تورک گرایلی

دوباره امتحان کنید

انتقال میثم شیرینی به بند جوانان زندان مرکزی اورمیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، میثم شیرینی ورزشکار آذربایجانی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر …

جان باختن حسین علیپور زندانی آزربایجانی به «علت تأخیر در اعزام به بیمارستان» در زندان اورمیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بامداد یکشنبه ششم آذر ۱۴۰۱، زندانی آزربایجانی اهل میانه …

دیدگاهتان را بنویسید