دوشنبه , می 27 2024
azfa

منگیتاس(سنگ جاویدان): رمان جدید در بارۀ گوک ترکها

گادتب: در دانشگاه اوراسیای کشور قازاقستان بتاریخ 17 نوامبر 2012، به مناسبت معرفی رمانی به اسم “منگیتاس” یعنی سنگ جاویدان محفلی برگزارشده بود. درین محفل  پروفیسور دکتور کارجاوبای سرتقوجه اوغلی و بسیاری از شخصیت های علمی و نویسندگان شرکت داشتند. اشتراک کنندگان گردهمایی تأکید به عمل آوردند که رمان با نشان دادن قهرمانی ، دلیری، کرکتر، رول تاریخی، فرزانگی و دیگر خصوصیت های  بیلگه کا گان، کول تیگین وتونیوکوک  شخصیتهای تاریخی دولت گوک تورک که یک  مرحلۀ مهم  تاریخ ترک هارا تشکیل میدهد، روی این دوره با موفقیت روشنی انداخته است.

نویسندۀ رمان مذکور پروفیسور دکتور تورسین خان زاکن اوغلی، تنها یک رمان نویس و داستان نویس نیست، در عین زمان او از جملۀ برجسته ترین مؤرخان قازاقستان بشمار می آید. تورسین خان اوغلی  که توانایی مطالعۀ تاریخ گوک ترک را از منابع چینی دارد، بعد  فراغت از فاکولتۀ ملیتهای پکن،  به ارتباط تاریخ گوک تورکها به تحقیقات روی آورد.

کتابهای تحقیقات علمی نویسنده چون “جمهوریت فراموش شده”،  “متن های چینی آبده های اورخون”، “تاریخ موجود در کتیبه های سنگی: متن های چینی نوشته های اورخون” به چاپ رسید. گذشته ازآن او در کتابهای درسی قازاقستان، فصلهای ادبیات چین را نیزنوشت.

رمان دیگر او  به نام “بوزقورتلارین گوزیاشلاری” (اشک گرگهای خاکستری) که قبل ازین به چاب رسیده بود، از جانب وزارت کلتور قزاقستان موفق به اخذ جایزه گردید.  زاکن اوغلی داستان های دیگر نیز دارد. از ان جمله  داستانهای “گلبرچین” و “رسیدگان کوه بالکان”، نیز از سوی دوستداران ادبیات، مورد قبول قرار گرفته است.

هم مورخ و هم نویسندۀ رمان بودن یک امر معمولی نیست. در کشور های غربی ممکن است  باهمچو شخصیت ها بسیار مواجه شد، ولی در ترکیه و دیگر کشورهای ترکی  این حالت عادی نمیباشد.  نمیدانم چرا، به ادبیات و تاریخ درنزد ما به صفت دو قطب متضاد دیده میشود. گویا یکی دنیای حقیقت مطلق و دیگری هم عالم خیالات میباشد. این دو را با هم یکجا نمودن یعنی عالم خیالات را بر حقایق  استوارنمودن عقلا بعید به نظر میرسد.

ازین جهت است که باگفتن “رمان تاریخی مینویسم”،  “سریال تاریخی میسازم” ارزش های تاریخی و شخصیت های  ملت متاسفانه زیر پا گذاشته میشود و یا هم به منظور کسب منافع مادی از جانب اشخاص نا اهل به ابزار استفاده مبدل میگردد.  بدین ترتیب خارج از اسم سریال و اسم بازیکن ها یک سلسله مونتاژهایی که هیچ ارتباطی با تاریخ ندارد و محصول تصورات میباشد، به وجود میاید. جواب این سوال را  باید از نزد مؤرخین ساحۀ  ادبیات و ساحۀ سناریو ها جستجو کرد .  اگر ازین زاویه نگاه کنیم زاکن اوغلی، استاد فاکولتۀ شرق شناسی  اوراسیا  در شهر آستانه پای تخت کشور قازاقستان، یک خلای بسیار مهم را درین ساحه پر نموده است.

در رمان “سنگ جاویدان” زاکن اوغلی که به دور انحطاط گوک ترکها اختصاص دارد،   از کارنامه های بزرگ رهبرانی چون ایلتریش قاگان، کاپگان قاگان و بیلگه قاگان و همکاران بزرگ دانشمند آنها تانیوگوک،  کولتیگین، قاراتانیرقوت، کولی چورکه درراه نجات ملت ترک از حاکمیت “تابغاچ”، (امپراطوری تانگ) عرق جبین وخون سرخ خودرا ریختانده اند سخن میرود. نویسنده بااستناد به حقایق تاریخی یعنی حوادثی که   به وقوع پیوسته و با  اتکا به معلومات مشخص، مبارزات قهرمانانۀ ملت ترک را که باریختن خون و فداکردن جانهای خود دراه  نجات مادر وطن جنگیده اند، طوری بیان می نماید که    خوانندگان را با روح سنگهای جاویدان  کنار دریای اورخون به ملاقات میکشاند.

آرزومندیم  این رمان که در میان رمانهای نوشته شده در ساحۀ تاریخ ترکها برای گرفتن جایگاهی بسیار مهم نامزد است، هرچه زودتر به زبان ترکی ترجمه گردد، تا در اسرع وقت ممکن زمینۀ آشنایی  خوانندگان ترک را نیز با “روح  سنگهای جاویدان” مساعد بسازد.

معرفی کتاب:

مؤلف: پروفیسور دکتور تورسین خان زاکن اوغلی.

نام کتاب: منگیتاس(سنگ جاویدان)، آستانه، نوامبر2012،  576 صفحه.

دوباره امتحان کنید

از سرگیری صادرات از راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص»

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالیت راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص» که سال گذشته متوقف شده بود، از …

حمایت از فعالین محبوس حرکت ملی آذربایجان؛ آزادلیق اوغروندا محبوس اولانلارا آزادلیق

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جمعی از جوانان حرکت ملی آذربایجان دیروز ۴ خردادماه ۱۴۰۳ …