یکشنبه , ژانویه 17 2021
azfa

موشک باران ساختمان مرکز فرماندهی مشترک حزب الله و سپاه قدس

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، ساختمان مرکز فرماندهی مشترک حزب الله و سپاه قدس رژیم نژادپرست فارس در سوریه توسط اسرائیل موشک باران شد.

از میزان تلفات گزارشی منتشر نشدە است. محمولەھایی کە در ٤٨ ساعت گذشتە از تھران بە سوریە ارسال شدە بود، بخشی دیگر از اھداف مورد حملە قرار گرفتە در جنوب دمشق پایتخت سوریە بود. حکومت سوریە مدعی است تعدادی از موشکھای اسراییل را رھگیری کردە است. سپاە پاسداران نسبت بە این حملات مستقیم اسراییل ھیچ واکنشی از خود نشان ندادە است.

گفتنی است با اینکه اسرائیل دهها بار به پایگاه های رژیم نژادپرست فارس در سوریه حمله کرده و صدها نفر پاسدار تروریست را کشته است، اما رژیم قادر به پاسخ به اسرائیل نبوده و عملاً سکوت کرده است.

دوباره امتحان کنید

پهپادهای مجهز به مسلسل ترکیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، صنایع نظامی ترکیه دستاورد دیگری را به جهانیان نشان …

کودتای جریان‌ هوادار تروریسم کرد برای کردستان سازی آذربایجان غربی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، پروژه جریان‌ هوادار تروریسم برای تسلط بر شورای شهر …

دیدگاهتان را بنویسید