چهارشنبه , فوریه 28 2024
azfa
تازه ها

موشک باران ساختمان مرکز فرماندهی مشترک حزب الله و سپاه قدس

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، ساختمان مرکز فرماندهی مشترک حزب الله و سپاه قدس رژیم نژادپرست فارس در سوریه توسط اسرائیل موشک باران شد.

از میزان تلفات گزارشی منتشر نشدە است. محمولەھایی کە در ٤٨ ساعت گذشتە از تھران بە سوریە ارسال شدە بود، بخشی دیگر از اھداف مورد حملە قرار گرفتە در جنوب دمشق پایتخت سوریە بود. حکومت سوریە مدعی است تعدادی از موشکھای اسراییل را رھگیری کردە است. سپاە پاسداران نسبت بە این حملات مستقیم اسراییل ھیچ واکنشی از خود نشان ندادە است.

گفتنی است با اینکه اسرائیل دهها بار به پایگاه های رژیم نژادپرست فارس در سوریه حمله کرده و صدها نفر پاسدار تروریست را کشته است، اما رژیم قادر به پاسخ به اسرائیل نبوده و عملاً سکوت کرده است.

دوباره امتحان کنید

پیام اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا در مورد انتخابات به ملت تورک آذربایجان- تصویر

‎ گادتب: به گزارش مرکز گادتب، اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا …

پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین؛ نگرانی از وضعیت جسمانی این فعال آذربایجانی

گادتب: مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ …

دیدگاهتان را بنویسید