جمعه , اکتبر 29 2021
azfa

نامه محرمانه نیروی انتظامی رژیم و تاکید بر گفتگو به زبان فارسی با بومیان غیر فارس زبان- سند

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فرماندهی انتظامی استان تهران در نامه محرمانه ای به موضوع استفاده از زبان فارسی در زمان خدمت رسانی مراکز انتظامی به شهروندان غیربومی تاکید کرده است.

گفتنی است رژیم نژادپرست فارس با اجبار به صحبت به زبان فارسی برای بومیانی که فارسی نمی دانند خبر از شدت نژادپرستی رژیم و مقامات رژیم دارد.

دوباره امتحان کنید

آمادگی ارتش ترکیه با نیروی ۳۵ هزار نفری خود را برای حمله بزرگ به تروریستها در سوریه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، نیروهای مسلح ترکیه با حمایت شبه نظامیان مخالف سوری …

چین همراه با مستعمره کردن ایران و توافق با طالبان در حال ساخت یک پایگاه نظامی در تاجیکستان است

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، چین کمونیست بعد از قرارداد 25 ساله با ایران …

دیدگاهتان را بنویسید