یکشنبه , می 19 2024
azfa

نصب و توزیع صدها تراکت‌ در تبریز در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه

گادتب: فعالین حرکت ملی آذربایجان دیروز شنبه ۱ اردیبهشت ماه‌ ۱۴۰۳ اقدام به چاپ و نصب صدها‌ تراکت رنگی در سطح شهر و محلات تبریز نمودند.

به‌ گزارش “صفحه‌ اطلاع‌ رسانی عباس لسانی”، در تراکت هایی که با عنوان اورمولو شنبه لر منتشر شده است «اورمو آراز اوچون – گله جک اوچون- آذربایجان اوچون- معدن لریمیز اوچون» عناوین‌ متن‌ نوشته‌ باعنوان BiRLƏŞƏk# (بیرلَشَک) بر خیابان‌ ها‌ و‌ دیوارهای‌ شهر‌ تبریز توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ نقش‌ بسته‌ است. با توجه به ممنوعیت امکان چاپ و انتشار روزنامه، مجلات و …با مفاهیم سیاسی ملی برای تورکهای آذربایجان در ایران دیوارنویسی، توزیع و نصب پوستر و تراکت از روشهای فعالین حرکت ملی آذربایجان برای آگاهی دادن به ملت آذربایجان می باشد، که طی سالهای اخیر بر گستره ی آن افزوده شده است.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …