چهارشنبه , آوریل 17 2024
azfa
تازه ها

هشدار فعالین حرکت ملی آذربایجان به رژیم اشغالگر ایران؛ دیوارهای زندان‌ مانع همبستگی ما نمی‌شود

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، روز‌ شنبه‌ ۲۲ خرداد ماه۱۴۰۰ گروهی‌ از‌ معترضان‌‌ و کنشگران‌ اردبیلی در حمایت‌ از اعتصاب‌ غذای‌ عباس‌ لسانی‌ زندانی‌ سیاسی‌ ممنوعه‌ آذربایجانی‌ اقدام‌ به‌ دیوار‌نویسی‌ با مضامین هشدارآمیز به رژیم اشغالگر ایران، در سطح شهر کردند.

«دیوارهای‌ زندان‌ همبستگی‌ ما را نمی‌‌تواند‌ جدا‌ کند»

«عباس‌ لسانی‌ قربانی‌ سیستم‌ استبدادی‌ است»

«خشونت‌ دولتی‌ علیه‌ عباس لسانی‌ افزایش‌ یافته‌ است»

«ما‌ همچنان‌ خواستار‌ آزادی‌ او‌ هستیم،

عباس‌ لسانی»

«دیوارهای‌ زندان‌ همبستگی‌ ما را‌ نمی‌‌تواند‌ جدا‌ کند»

«عباس‌ لسانی‌ در‌ اعتصاب‌ است»

«زندانی‌ سیاسی‌ اکنون‌ با‌ خطر‌ بزرگی‌ رو‌ به‌ روست»

#Michell_bachelet

متون‌ هشدارآمیز دیوار‌نویسی‌‌های‌ اعتراضی‌‌ است‌ که‌ در مرکز‌ سطح‌ شهر اردبیل‌ نقش بسته است.

در پی اعتصاب‌ غذای‌ عباس لسانی فعالیت‌‌های‌ میدانی فعالین آذربایجانی‌ به‌ شدت‌ افزایش‌ یافته‌ و‌ موجی‌ از‌ نارضایتی‌ و‌ نگرانی‌ جامعه‌ مدنی‌ آذربایجان‌ را‌ در‌ پی‌ داشته‌ است‌.

این زندانی سیاسی آذربایجانی دچار فشار خون بالا بوده و از درد مزمن زانو و دیسک کمر رنج برده و در دوره همه‌گیری کرونا در زندان اردبیل نیز نزدیک به یک ماه دچار تب، سرفه و درد شدید عضلانی گشته بود که با فشار فعالین سیاسی – اجتماعی و کاربران مجازی سرانجام تحت مداوا قرار گرفت.

دوباره امتحان کنید

«آیدین محمدی» به دادسرای انقلاب تهران احضار شد

گادتب: «آیدین محمدی»، فعال تورک آزربایجانی با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرا احضار شد. در احضاریه‌ای …

بخش شمالی دریاچه اورمیه خالی از آب است

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، تصویری که اخیراً منتشر شده بصورت واضح نشان می‌دهد پل …