سه‌شنبه , نوامبر 30 2021
azfa
تازه ها

پخش شیرینی به مناسبت سالروز احیای استقلال جمهوری آذربایجان در تبریز

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فعالین آذربایجان در آذربایجان جنوبی و از جمله در تبریز روز احیای استقلال جمهوری آذربایجان را جشن گرفتند.

بنا بر اطلاعات منتشره 18  اکتبر (27 مهر) روز احیای استقلال جمهوری آذربایجان در شهرهای آذربایجان جنوبی نیز جشن گرفته شد.

به گفته فعالان ملی – مدنی، ساکنان چندین نقطه در شهر تبریز سعی کردند با وجود همه محدودیت ها این روز را جشن بگیرند.

بویژه فعالین آذربایجانی با پخش کیک هایی برنگ پرچم آذربایجان، 18  اکتبر روز احیای استقلال جمهوری آذربایجان را جشن گرفتند.

دوباره امتحان کنید

ابراهیم ساوالان: تحریف نام های جغرافیای آذربایجان

گادتب: لغات زیادی وجود دارد که در فارسی بصورت باجه، آلوچه، پاچه، پارچه، طاقچه، پاره، …

هشتگی برای حیات #اورمو گؤلۆ: “شاید فردا‌ قطره ای‌ نباشد”

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فعالین‌ ملی مدنی‌ آذربایجان جنوبی امروز ۸ آذر ماه‌ …