چهارشنبه , فوریه 28 2024
azfa
تازه ها

پیام تبریک اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی به مناسبت 31 دسامبر روز همبستگی آذربایجانیان جهان

گادنب: 31 دسامبر برای آذربایجان و ملت آذربایجان که در سال 1828 از سوی کشورهای اشغالگر تقسیم گردید، تظاهر روز اتحاد و همبستگی می باشد. در اواخر سال 1989 ملت ترک آذربایجان در طول رود ارس با از میان برداشتن موانع مرزی و سیم خاردارها از هر دو سوی ارس خواهران و برادران خود را به آغوش کشیده و به حسرت 200 ساله خود پایان دادند که این خود عمق تمایل و خواست آنها به اتحاد و یکپارچگی آذربایجان و همبستگی ملت آذربایجان را به نمایش گذاشت. بدینصورت 31 دسامبر به سمبل اتحاد و همبستگی آذربایجانیان جهان تبدیل شد.

علاوه براینکه 31 دسامبر به عنوان روز اتحاد و همبستگی در تاریخ آذربایجان به ثبت رسید، همچنین به عنوان روز سمبلیک در مبارزات ملت آذربایجان برای اتحاد آذربایجان ارزیابی می گردد. آذربایجان وطن ملتی است که 200 است تکه تکه و تقسیم گردیده است. هر قدر خواست این ملت برای اتحاد بیشتر باشد، موانعی که مانع از این اتحاد می گردد هم بزرگ می باشد. 40 میلیون ترک آذربایجانی تحت اشغال و ظلم رژیم نژادپرست فارس قرار دارد. روز استقلال آذربایجان جنوبی و تشکیل آذربایجان واحد و یکپارچه تحقق حقیقی این اتحاد و همبستگی بین آذربایجانیان خواهد بود. در این راه لازم است اتحاد و همبستگی ملی و سیاسی موجود باشد.

مانعه اصلی اتحاد و همبستگی در آذربایجان در اشغال بودن اراضی آذربایجان می باشد. آزادسازی قره باغ از اشغال همراه با دولت آذربایجان، هدف، آرزو و وظیفه اصلی تمام آذربایجانیان جهان می باشد. اما هر ترک آذربایجانی بدون اینکه قره باغ را به فراموشی بسپارد، باید بداند که بخش بزرگ آذربایجان یعنی آذربایجان جنوبی تماماً در اشغال می باشد. با فراموشی مسئله استقلال آذربایجان جنوبی تلاش برای آزادسازی قره باغ نتیجه مثبت جدی نخواهد داشت. زیرا دولت آذربایجان در صورت استقلال آذربایجان جنوبی آن قدر قدرتمند خواهد شد که خواهد توانست در مقابل دشمنان بزرگ در منطقه مقاومت نموده و براحتی قره باغ کوهستانی و اراضی اشغالی را آزاد سازد. از طرف دیگر در مرکز توجه نگه داشتن بخشی از اراضی اشغالی و به فراموشی سپردن بخش بزرگی از اراضی اشغالی امری صحیح نیست. یکپارچگی وطن و ملت بزرگ آذربایجان از هر چیزی مهم می باشد. راه آزادی قره باغ از آزادی آذربایجان جنوبی می گذرد. آزادی قره باغ و آزادی آذربایجان جنوبی را نمی توان به فراموشی سپرد و هر دو مهم می باشد. اتحاد و همبستگی حقیقی آذربایجانیان با حفظ دولت آذربایجان و آزادسازی تمامی بخش های اشغالی آذربایجان از دست بیگانیگان به تحقق خواهد پیوست.

اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (گادتب) به مناسبت 31 دسامبر روز همبستگی آذربایجانیان جهان تمام ترکان آذربایجانی را تبریک نموده و از ملت بزرگ آذربایجان دعوت می کند برای تحقق حقیقی اتحاد و یکپارچگی آذربایجان بصورت  متحد و باهم به مبارزات خود ادامه دهند.

اژدر تقی‌زاده

دبیر کل اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (گادتب)

دوباره امتحان کنید

پیام اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا در مورد انتخابات به ملت تورک آذربایجان- تصویر

‎ گادتب: به گزارش مرکز گادتب، اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا …

پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین؛ نگرانی از وضعیت جسمانی این فعال آذربایجانی

گادتب: مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ …

دیدگاهتان را بنویسید