شنبه , دسامبر 2 2023
azfa
تازه ها

کریم اسماعیل زاده فعال ملی و مدنی آزربایجان به اطلاعات رژیم نژادپرست فارس در تبریز احضار شد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، کریم اسماعیل زاده ورزشکار و فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز به اطلاعات رژیم نژادپرست فارس در تبریز فردا خوانده شد

امروز طی تماس های متعددی که از اطلاعات تبریز گرفته شده است ، مقرر شده فردا ۲۵تیر روز شنبه  ساعت ۹صبح به جهت پاسخگوئی به برخی سوالات از جمله در مورد اعتراضات دریاچه اورموبه  اداره اطلاعات معرفی شود

آقای اسماعیل زاده پیشتر نیز بدلیل فعالیت های خویش سابقه احضار و بازداشت را داشته است آخرین بار در ۲۱ آذر ۱۴۰۰ به دلیل فعالیت اعتراضی در رابطه با دریاچه اورمیه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

دوباره امتحان کنید

احضار امیر ستاری، جعفر اسماعیل زاده و تفتیش منزل پدری امیر بدری توسط اداره اطلاعات تبریز

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، امیر ستاری و جعفر اسماعیل زاده فعالین حرکت ملی آذربایجان …

بازجوی بی‌رحم فعالان ملی و مدنی آذربایجانی در اردبیل

گادتب: کامیار سلیم اودلو، آخوندِ کت‌وشواری، بازپرس پرونده‌های سیاسی و بازجوی بی‌رحم فعالان مدنی آذربایجان …