یکشنبه , می 19 2024
azfa

گزارشی از آخرین وضعیت مرتضی پروین، فعال ملی مدنی آذربایجان محبوس در زندان اوین

گادتب: قرار بازداشت مرتضی‌ پروین‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ ملی مدنی آذربایجان‌۲۰ فروردین‌ ماه‌ ۱۴۰۳  به‌ مدت یک‌ ماه دیگر تمدید شده‌ است.

وی در سالن‌ ۳ اندرزگاه‌ ۴ زندان‌ اوین‌ وارد سومین ماه از بازداشت‌ خود شده است و طی تماسی که با نزدیکان خود‌ داشته اطلاع‌ داده که‌ «ناصر جلایر‌ سرنقی بازپرس پرونده‌، قرار بازداشتش را به‌ مدت یک ماه دیگر تمدید کرده است.»

همچنین در جلسه بازپرسی، ناصر جلایر رونقی بازپرس پرونده خطاب‌ به‌ مرتضی پروین‌ گفته‌ است‌ که «اگر اتهامات‌ وارده‌ علیه‌ خود را قبول کند با وثیقه‌ موقتا آزاد خواهد شد.»

آقای‌ پروین‌ نیز‌ گفته‌ اند: «پرونده‌ ای‌ که‌ علیه بنده‌ بصورت‌ غیر قانونی باز شده است سناریوی‌ از پیش‌ ساخته‌ شده وزارت‌ اطلاعات است که با پرونده سازی‌های واهی و اتهامات غیر قانونی سعی در مرتبط‌ دانستن‌ من‌ با‌ کارهایی‌ است‌ که‌ تاکنون‌ انجام‌ نداده‌ام.»

آقای‌ جلایر رونقی‌ در‌ ادامه‌ گفته‌ اند: «تا این لحظه بازجویی نداده‌ای، من‌ با تو مدارا کرده‌ام‌ ولی میگویم زندان طویل‌المدت در انتظار توست‌».

در پایان جلسه وی دوباره به زندان بازگردانده شد و‌ روز‌ دوشنبه‌ ۲۷ فروردین‌ ماه‌ ۱۴۰۳ وارد سن ۳۳ سالگی شد.

آقای‌ پروین‌ در‌ حالی‌ تولد‌ خود‌ در‌ زندان‌ اوین‌ را‌ با هم بندی های خود از جرایم‌ مختلف جشن گرفت که‌ در هفتادمین‌ روز‌ از بازداشت غیر قانونی‌ خویش توسط‌ نیروهای‌ اطلاعاتی تاکنون‌ از‌ آزادی‌ موقت‌ با تودیع‌ وثیقه، خدمات‌ تخصصی‌ درمان‌ با‌ وجود‌ کمر‌ دیسک شدید، دسترسی به وکیل، و امکانات‌ اولیه‌ بهداشتی‌ رفاهی‌ زندان، به سفارش وزارت‌ اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منع شده‌ است.

وی در‌ تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ ماه‌ ۱۴۰۲ توسط‌ نیروهای‌ اطلاعاتی بدون‌ رویت‌ حکم‌ قضایی در منزل پدری خویش بازداشت شده بود.

اتهام‌ ایشان‌ در‌ مرحله‌ ی مقدماتی‌ اقدام‌ علیه‌ امنیت ملی‌ و‌ اجتماع‌ و‌ تبانی‌ به‌ قصد بر هم زدن امنیت کشور عنوان‌ شده‌ است.

دوباره امتحان کنید

ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی می شود

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ترکیه در سال 2026 صاحب ناوگان هوایی جنگ الکترونیک تخصصی …

آغ‌بولاق سلماس آخرین قربانی سیاست صدساله حذف هویت تورکی آذربایجان؛ مردم منطقه با مخدوش کردن تابلو روستا خواستای بازگردانده شدن نام تورکی هستند

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جوانان تورک آذربایجان ساکن سلماس آذربایجان غربی، دیروز ۲۸ اردیبهشت …