چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

بیانیه اتحادیه استقلال گرایان آذربایجان جنوبی در مورد 21 آذر روز تشکیل حکومت ملی در آذربایجان جنوبی

گادتب: 21 آذر در انتظار 21 آذر دیگری می باشد

21 آذر سالگرد حکومت ملی می باشد که با اراده ملت ترک آذربایجان تشکیل گردیده بود. امسال سالگرد این تاریخ افتخار آفرین آذربایجان مصادف با دوره ای می باشد که در وطمنمان آذربایجان و اراضی باصطلاح ایران و همچنین در منطقه شاهد تغییرات اساسی خواهیم بود. نه تنها در آذربایجان جنوبی، کلاً در ایران گه زندان ملل اسیر هست، ملتها در راه استقلال خود جداً در حال مبارزه می باشند.

این هم ولوله به دل حاکمان تروریست تهران و اربابان آنها انداخته است. بدان دلیل با تشدید فشار و ترور می خواهند صدای برحق هر مبارزی را خفه کنند. اما آنها به هیچ وجه نمی توانند عزم مبارزه ملت ما بر علیه بردگی، استثمار و استعمار شکست دهند. ملت ما همراه با دیگر ملل تحت ستم اعتقاد خود به آزادی را از دست نخواهد داد. ملت ما این اعتقاد را از تاریخ پرافتخار 7500 ساله خود به ارث برده است. دشمنان ملت ما با سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن به سیاست دشمنی خود ادامه می دهند. اراضی آذربایجانی جنوبی را به استانهای اراک، همدان، زنگان، قزوین، انزلی، آستارا، بیجار و اردبیل و غیره تقسیم کرده و در روزهای اخیر هم با بکار بردن نام جعلی استان اورمیه برای آذربایجان غربی نشان دادند که سیاست استعمارگرانه آنها تشدید یافته است. در عین حال این دشمنان قسم خورده آذربایجان در پشت این اعمال پلید خود سیاست آسیمیله دراز مدت خود را تشدید نموده و می خواهند ملت آذربایجان را از بین ببرند. آنها آذربایجان و آذربایجانگرایی را که رمز هویت، هستی و ایدئولوژی ماست مورد هدف قرار داده اند. یعنی آنها می خواهند ایده آذربایجانگرایی و هویت ما را از دستمان بگیرند. آنها تلاش می کنند در استانهای مذکور با تغییر ترکیب و ساختار جمعیتی ایرانگرایی و ایرانیت را بجای هویت اصلی ملت ما جا بیاندازند. اما روشنفکران ملت ما بیدار هستند و جوانان و آزادیخواهان این ملت اعمال موزیانه و اهداف پلید رژیم تهران را خوب درک می کنند. لذا بر مبارزه آزادیخواهانه خود می افزایند. آنها باید به تفاوت سلیقه های شخصی، شهرت پرستی و غیره پایان داده و بر علیه دشمنان ملت چون مشت محکم متحد شوند. دست در دست همدیگر در صفوف مبارزه حضور یابند.

مبارزان آزادیخواه آذربایجان پرچم سه رنگ آذربایجان را که سمبل استقلال ماست با خود حمل می کنند. اعتقاد به استقلال و آزادی آن قدر محکم هست که در صورت لزوم پیر و جوان و زن و مرد آذربایجانی سلاح بدست گرفته و تا آخرین نفسهای خود خواهد جنگید. پرچم خود را که سمبل هستی و آزادی ماست در جای جای آذربایجان مستقل به احتزاز در خواهیم آورد. آن روز همچون آذربایجان شمالی، در آذربایجان جنوبی هم به حاکمیت بیگانگان پایان خواهیم داد.

زنده باد مبارزان رهایی ملی

زنده با استقلال آذربایجان جنوبی

زنده باد خاطره مقدس 21 آذر

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …

دیدگاهتان را بنویسید