چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

تبلیغ کاندیدهای تروریسم کرد در تلویزیون روداو اقلیم شمال عراق به عنوان کاندیدهای آذربایجان غربی

‏ گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بعد از گروهک تروریستی پ‌ک‌ک، بارزانی هم وارد میدان انتخابات شورای شهر و روستا در آذربایجان غربی شده است تا هوادار تروریسم کرد براحتی و بیش از پیش در آذربایجان نفوذ نمایند.

چنانکه از تصاویر می توان مشاهده نمود، تلویزیون روداو اقلیم شمال عراق وابسته به مسعود بارزانی وارد گود مهندسی انتخابات در غرب آزربایجان شده و به نفع برخی کاندیدهای هوادار تروریسم تبلیغ می‌کند.

گفتنی است چندی قبل گروه های تروریستی پژاک و دیگر گروه های تروریستی کردها ضمن تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران، اکراد مهاچر را به رأی دادن برای کاندیدهای اکراد در انتخابات شورای شهر و روستا در آذربایجان غربی دعوت نمودند تا اکراد بطور کامل اداره امور آذربایجان غربی را بدست بگیرد.

ضمناً رژیم نژادپرست فارس و استاندار کرد طرفدار تروریسم کرد در آذربایجان غربی هم برای تحقق نقشه گروههای تروریستی کرد در آذربایجان غربی دست به دست هم داده و مشغول توطئه علیه آذربایجان می باشند.

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …