دوشنبه , آگوست 8 2022
azfa

تحریف تمامی منابع تاریخی ترجمه و چاپ شده در ایران توسط فارسها

گادتب: در تمام کتابهای تاریخی باستانی اروپایی تا سال 1935-م اسم پارس و پرشیا بکار رفته است. حالا شما اگر ترجمهء این کتابها را توسط ایرانیها ورق بزنید به عوض فارس اسم “ایران” و به عوض پرشینز (فارسها) کلمهء “ایرانیها” را بکار برده اند. سلیمان راوش در این مورد مینویسد: “بیشترین آثار محققین غربی که توسط فارسها( پان فارسیسم ) ترجمه گردیده، به ترجمه های آنها به ویژه در راستای مسایل این چنینی نباید باور کنید. آنها، سخت در ترجمه های آثار دیگران جفا نموده اند و اصل امانت را رعایت نکرده اند. برای اینکه یقین تان حاصل شده باشد میتوانید مثلاً تاریخ طبری ، تاریخ یعقوبی، مروج الذهب مسعودی و آثار بیرونی ، همین چندتای مختصر که شاید در داخل افغانستان متن عربی آن پیدا شود. آن را گرفته با ترجمه شدۀ آن که بوسیلۀ فارسها (پانفارسیسم) صورت گرفته مقایسه نمایید خود به تفاوت اصل متن و تحریف آن از سوی مترجم واقف می شوید. مثلاً شما در خواهید یافت که در هر کجایی که عجم نوشته شده واژۀ عجم را به واژۀ “ایرانی” ترجمه نموده اند ، نامهایی خراسان و سیستان و پارس همه را “ایران و ایرانی” ترجمه کرده اند”

از جمله جعلیات ایرانیها، استفاده نادرست از نام ایران و ایرانی میباشد. بطور مثال “آریاناویجه” (زادگاه آریا ها) که در کتابهای معتبر ریگویدا و اوستا از آن یاد گردیده است در پامیر یا مناطق کوه هندوکش واقع بود. زردشت نیز در شهر بلهیکه یا بلخ بدنیا آمد در زمان پادشاهی غرغشت (گرشاسپ). در اوستا از شانزده شهر اهورایی که شامل بلخ، کابل، هرات، بست، مرو و غیره است نام گرفته شده که از جمله ده شهر آن در سرزمین افغانستان امروزی واقع شده و هیچکدام در ایران امروزی نیست. به همین مناسبت یونانیها این سرزمین را در نقشه های که قبل از میلاد مسیح ترسیم شده و در کتابخانه اسکندریه موجود بود بنام “آریانا” یاد کرده اند که اسم باستانی سرزمینهای افغانستان می باشد. اسطوره های کیانیان و پیشدادیان بلخ و اولین پادشاه “یما” یا “جمشید” همه مربوط به همین مردم و همین سرزمینها بوده که امروز بنام افغانستان معروف است. حتی در افسانه های شاهنامهء فردوسی، که زمینهء حماسی پان ایرانیستها را می سازد، منظور از ایران سرزمینهای جنوب دریای آمو و توران سرزمینهای پار دریای آمو است نه قلمرو ایران امروزی و در تمام این افسانه ها هیچ اسمی از کوروش به اصطلاح ”کبیر“ به عنوان پادشاه این مردم برده نشده است. درحالیکه این سرزمینها در زمان هخامنشیان ( جعل تاریخ بنام حاخام منش) مورد هجوم و اشغال قرار گرفت اما مردم این سرزمینهای آریایی همیشه با آنها در جنگ بودند.

دوباره امتحان کنید

اعتراض نمادین‌ فعال‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ به‌ خشک‌ شدن‌ دریاچه‌ اورمیه

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، مهدی‌ معظمی فعال‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌ در‌ اقدامی‌ نمادین‌ …

اسرائیل از هلاکت بسیاری از فرماندهان ارشد گروه تروریستی «جهاد اسلامی» در غزه خبر داد

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، ارتش اسرائیل، یکشنبه ۱۶ مرداد، از نابودی فرماندهی عالی …

دیدگاهتان را بنویسید