چهارشنبه , فوریه 28 2024
azfa
تازه ها

تغییر رنگ چمن اتوبان پاسداران از پرچم آذربایجان به سمبل گروه تروریستی پ ک ک بدستور رژیم ایران

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، بدستور رژیم نژادپرست فارس رنگ چمن اتوبان پاسداران از پرچم آذربایجان به سمبل گروه تروریستی پ ک ک تغییر داده شد.

بعد از فشار جریان پان‌ایرانیست برای تغییر رنگ قایق در «ائل‌گؤلو»، اینبار تزئین اتوبان پاسداران تبریز که به رنگ‌های پرچم مقدس آزربایجان رنگ آمیزی گردیده بود، با تغییر رنگ آبی به زرد به رنگ‌های «پ‌ک‌ک» تبدیل شد.

این نشانگر آن است که برای  ذهنیت پان‌ایرانیست و رژیم ایران گروه تروریستی پ ک ک خودی می باشد و می توان برنگ و سمبل این گروه تروریستی آذربایجان را آراست.

دوباره امتحان کنید

پیام اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا در مورد انتخابات به ملت تورک آذربایجان- تصویر

‎ گادتب: به گزارش مرکز گادتب، اتحادیه دمکراتیک تورک آذربایجان جنوبی و اتحادیه آذربایجان- استرالیا …

پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین؛ نگرانی از وضعیت جسمانی این فعال آذربایجانی

گادتب: مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ …