چهارشنبه , فوریه 21 2024
azfa
تازه ها

تلاش برای خصوصی‌سازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اورمیه و خوی و نارضایتی پرسنل آزربایجانی

 گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم ایران برای خصوصی‌سازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اورمیه و خوی سبب نارضایتی پرسنل آزربایجانی و به وجود آوردن ابهام در وضعیت کارگران گردیده است و کارگران این نیروگاه ها از گرفتار شدن به وضعیت کارگران هفت تپه اهواز نگران اند!

نارضایتی پرسنل مدیریت تولید برق نیروگاه اورمیه و خوی از بابت افزایش حقوقی که کارگران را اقنا نکرده و توقف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عدم یکسان‌سازی بین پرسنل اعتراض به بار آورده است.

کارگران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «کار و کارگر» عنوان داشتند با توجه به استعلامات صورت گرفته از نیروگاه‌های کشور کمترین دریافتی را در بین نیروگاه‌های  کشور دارند.

کارگران معترض از ضعف شدید ۴۰ ساله و تبعیض آمیز توام با ناعدالتی مدیران سیکل ترکیبی آزربایجان غربی را عامل اعتراض و اعتصاب می دانند.

دوباره امتحان کنید

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع‌ کتابهای تورکی در شهر عجبشیر در آستانه روزجهانی زبان مادری

گادتب: جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر عجبشیر استان آذربایجان شرقی در راستای …

کیملیک قالامیز، آنادیلیمیز؛ توزیع کتابهای تورکی در آستانه روز جهانی زبان مادری در موغان‌شهر

گادتب: جمعی ازفعالین حرکت ملی در موغان‌شهر(پارساباد) استان اردبیل در راستای بزرگداشت روز جهانی زبان …