دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

حسن ارک: منطقه تورک نشین قره کهریز در اراک

گادتب: ایراق واژه ای تورکی است که به معنای دور و یا کنار بکار میرود. مثلا در تورکی میگوییم (بلا سندن ایراق اولسون) یعنی بلا از شما دور باشد.

در قدیم به سرزمینهای جنوبشرقی آزربایجان “ایراق عجم” و به سرزمینهای جنوب غربی “ایراق عرب” میگفتند. معرب شده “ایراق عرب” همان عراق است که کشور عراق به همان نام است. فارسی شده “ایراق عجم” نام شهر اراک در استان مرکزیست.

نزدیکی همین شهر اراک منطقه تورک نشین قره کهریز است که توسط فتحعلی شاه قاجار بازسازی شد و به علت علائق مذهبی فتحعلی شاه ادریس آباد نامیده شد. چون در دوره خلفا آنجا به همت “عیسی ابن ادریس” بازسازی شده بود.

شاه عباس تعدادی از ارامنه را در همین ادریس آباد مسکون ساخت. ادریس آباد در زمان صفویه به علت دارا بودن مقابر مذهبی آستانه نامیده میشد.

اما ادریس آباد بعد از روی کارآمدن پهلوی ها به همان سرنوشتی دچار شد که سایر شهرها و آبادی های تورک نشین ایران دچار شدند.

ادریس آباد به شازند تغییر نام داده شد و بسیاری از روستاها و اماکن تاریخی و اسامی جغرافیایی فارسیزه شدند. اما هنوز نامهای بسیاری به تورکی مانده است و مردمان زیادی در آنجا برخلاف آقای احمدی بیغش اصالت تورکی خود را حفظ کرده اند.

کوه بلند ‘آلاداغ” و رودپرآب “قره سو” هنوز به همان اسامی تورکی خود برقرار هستند. اما “جوت باجیلار بولاغی” به چشمه دوخواهران تغییر نام داده شده است و قسمتی از شهر که “هنده ور” (به معنای اطراف نزدیک) نامیده میشد به واژه بی معنای “هندودر” تغییر نام داده شده است. صدها و شاید هزارها از این مثالها میتوان زد.

آقای احمدی بیغش که نمایندگی اهانت به تورک زبانها در مجلس را بر عهده گرفته است از چنین منطقه ای به نام نماینده مردم به مجلس راه یافته است. او در آبادیی متولد شده است که نامش به تورکی “توره” میباشد. (“توره”  به تورکی یعنی قانون محکم فرهنگی و اخلاقی نانوشته.)

با توجه به ارادت خاص آقای احمدی بیغش به ارمنستان اشغالگر باید شک نمود که او احتمالا با ارامنه ادریس آباد نسبتی سببی و یا نسبی دارد. شاید هم زبان ارمنی را بخوبی بلد باشد، چرا که تا همین بیست سی سال پیش در ادریس آباد ارامنه ای بودند که بعد از فروپاشی شوروی و تشکیل دولت ارمنستان اشغالگر ناگهان غیب شدند. احتمالا برخی از همان غیب شدگان در کشتار مردم جمهوری آزربایجان شمالی فعال بوده اند و با بیغش در ارتباط بوده اند.

باید تحقیق کرد.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید