دوشنبه , می 27 2024
azfa

دکتر توحید ملک زاده: حمایتهای مالی آلمان از ایده ایرانشهری حین جنگ جهانی اول

گادتب: در سال  1914 “کميته هاي ملي ايران”  به کمک مالي آلمان (احمدی، تاریخچه جمهوری انقلاب ایران و گروه ارانی، حمید احمدی1379، ص7) و مديريت سید حسن تقي زاده در برلين تشکيل شد که گرچه هدف سیاسی آن مبارزه و مقابله با روس و انگليس بود ولی هدف فرهنگی آن به معرفی و احیا اصطلاح ایران ساسانی بود.

با کمک مالي آلماني ها، تقي زاده و يارانش موفق به تا سيس روزنامه کاوه شد که بعدها اساس فرهنگی رژيم پهلوي و تئوري فارس محوري و پان فارسیسمی در نظام جديد ايران دوره پهلوی بر روي نظريات مندرج در اين روزنامه بنا شد.

سالهاي بعد دانش آموختگان مکتب فکري “کاوه” به انتشار مجلات  ” ايرانشهر ” و فرنگستان پرداختند. مجله ايرانشهر از مجموع 263 مقاله اي که از سال 1301تا 1306 منتشر کرد 30 مقاله را به ستايش ايران قبل از اسلام و عظمت شاهان و سلاطين قبل از اسلام پرداخت ( همان، ص 63).

مجله فرنگستان نيز که به مديريت مشفق کاظمي در برلين انتشار يافت در 70 مقاله اي که از سال 1303تا 1305 منتشر کرد  3 مقاله را به آذربايجان اختصاص داد ( بیات، آذربایجان در ….، ص 34) که موضوع اين مقالات بر رد هويت ترکي آذربايجان و تاکيد بر هويت فارس آذربايجانيان بود. هواداران اين فکر حول فرقه دموکرات شاخه فارس متمرکز بودند.

در آذربايجان اين گروه فکري عمدتا در تبريز متمرکز بودند، در اورميه و مناطق غربي آذربايجان اکثريت با افراد تشکل  ” اتحاد اسلام” هوادار عثمانی بود.

دوباره امتحان کنید

از سرگیری صادرات از راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص»

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالیت راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص» که سال گذشته متوقف شده بود، از …

حمایت از فعالین محبوس حرکت ملی آذربایجان؛ آزادلیق اوغروندا محبوس اولانلارا آزادلیق

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جمعی از جوانان حرکت ملی آذربایجان دیروز ۴ خردادماه ۱۴۰۳ …