جمعه , اکتبر 7 2022
azfa

شیفتگی آتاتورک به نبوغ و شیوه جنگی امیر تیمور یکی از فاتحان بزرگ جهان ترک

گادتب: آتاتورک همیشه امیر تیمور را “دمیر” می‌نامید. او نظم دولت ایجاد شده توسط تیمور، نبوغ و شیوه جنگی‌اش را تحسین می‌كرد.

از دیدگاه آتاتورک امیر تیمور یکی از بزرگترین جنگجویان و دولتمردان جهان بود و بهمین دلیل وی شیفته نبوغ و مهارت جنگی تیمور بود.

محمود اسد بوزكورت این شیفتگی آتاتورک را از امیر تیمور چنین توصیف می‌كند:

روزی آتاتورک نبرد آنکارا بین یلدیریم بایزید و امیر تیمور را روی نقشه ارزیابی می کرد. او گفت: ببینید یلدیریم دمیر را چنان در تنگنا قرار داده بود که غیر از دمیر هیچ فرمانده دیگری نمی توانست از این تله فرار کند. اما دمیر با نبوغ خویش تله را دور زد و با مهارت جنگی رقیب خود را شکست داد.

جنبه‌ای که آتاتورک بیش از نبوغ جنگی تیمور به آن اهمیت می داد، سیستم باشکوه و منظم دولتی بود که وی تأسیس کرده بود.

آتاتورک می‌گفت: اگر من در زمان دمیر زندگی کرده بودم، كارهایی را كه او انجام می داد نمی‌توانستم به انجام برسانم. اما اگر او در زمان من زندگی می‌کرد، کارهای بزرگتری از من انجام می داد.

یعنی رهبر بی‌نظیری چون آتاتورک اینچنین شیفته امیر تیمور بزرگ بود.

دوباره امتحان کنید

بی خبری از وضعیت «علی کوهی» شهروند تبریزی

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، «علی کوهی» شهروند آزربایجانی ساکن در تبریز، همزمان با …

انتقال فیروز معینی به زندان مرکزی اردبیل

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، فیروز معینی فعال حرکت ملی آذربایجان دیروز ۱۴ مهرماه …