دوشنبه , دسامبر 4 2023
azfa

محمد عینی: «قسمتی جدید از سریالی صد ساله»؛ استفاده از زبان تورکی ممنوع!

گادتب: روی کار آمدن پهلوی آغازی بود بر گسترش تفکرات پان‌فارسیزم و تورک‌ستیز با تکیه بر پشتوانه‌ای به نام حاکمیت در جغرافیای سیاسی ایران و با قرار گرفتن این جریانات در محوریت حکومت پهلوی، تحریف گسترده تاریخ، نژادپرستی و سرکوب حقوق ملیت‌ها در راستای پروژه ملت‌سازی برای قوم فارس کلید خورد.

حکومت پهلوی در جهت گسترش تفکرات نژادپرستانه خود و از میان برداشتن اصلی‌ترین مانع در مسیر زیاده‌خواهی‌هایش، برای به زیر سوال بردن هویت تورکان در ایران و نادیده گرفتن حقوق اساسی آنها، ابتدا با ابداع نظریه آذری به دست احمد کسروی و با استناد بر این نظریه پوچ و بی‌اساس به دنبال این بود تا زبان تورکی را زبانی بیگانه با جغرافیای ایران و زبانی بدون پیشینه تاریخی در این جغرافیا معرفی کند.

این دشمنی و ضدیت با ملت تورک در جغرافیای سیاسی ایران از جانب حکومت پهلوی رفته رفته با ابلاغ فرامینی مبنی بر ممنوعیت استفاده از زبان تورکی در آذربایجان بیش‌تر از پیش علنی گردید.

انقلاب ۵۷ با از میان برداشتن حکومت پهلوی توانست ظواهر را تغییر دهد، اما در خشکاندن تفکرات و نگرش‌های ریشه‌دار این حکومت در قلب ایران بی‌تاثیر بود و ادامه همان سیاست‌ها با ظاهری دیگر و در قالبی دیگر توسط جریانات نفوذی از سر گرفته شد و در مواردی حتی با شدتی بیشتر از دوران پهلوی این ضدیت‌ها علنی گردید.

در تازه‌ترین قسمت از این سریال صد ساله نیز طی ابلاغیه‌ای، چاپ و نشر هرگونه تقویم و سررسید به زبان تورکی ممنوع شده است. عملی که می‌توان آن را به شمشیر عریانی تشبیه کرد که در دشمنی با موجودیت یک ملت، به دست گرفته‌اند.

و دردناک‌ترین قسمت ماجرا، حالِ آن بخش از ملت است که بی‌هیچ واکنشی به تماشای سریال صد ساله نابودی خود نشسته اند…!

دوباره امتحان کنید

آزادی دانشجوی آذربایجانی با قرار وثیقه سنگین

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، پرستو فریدی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری تبریز با تودیع …

تماس ایلشن، رپر تبریزی با خانواده

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، ایلشن (میلاد جلیلی) رپر تبریزی که در پی انتشار کلیپی …