دوشنبه , ژوئن 17 2024
azfa

اسناد تاریخی در مورد تغییر نامهای ترکی دریاچه اورمیه توسط رژیم نژادپرست فارس-تصویر

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم نژادپرست فارس علاوه بر تغییر هزاران نام جغرافیایی ترکی در اراضی تاریخی ترکان آذربایجان حتی نامهای ترکی دریاچه اورمیه را هم تغییر داده اند.

در دوران پهلوی نام های ترکی ۹۷ جزیره دریاچه اورمیه توسط رژیم نژادپرست و فاشیستی فارس تغییر یافت.

رژیم نژادپرست با هدف تحریف حقایق و نسل کشی معنوی ترکان آذربایجان حتی یک اسم ترکی هم باقی نگذاشتند

پهلوی و رژیم نژادپرست خامنه ای که بسرعت بیشتر سیاست نژادپرستانه و فاشیستی پهلوی را می دهد برای همیشه لکه سیاه تاریخ باقی خواهند ماند.

دوباره امتحان کنید

راه یابی دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، علی لبیب دوچرخه سوار آزربایجانی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس راه …

تداوم سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض برای زبانهای غیر فارسی

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، رژیم نژادپرست فارس به سیاست امتیاز برای زبان فارسی، تبعیض …

دیدگاهتان را بنویسید