سه‌شنبه , ژوئن 22 2021
azfa
تازه ها

اسناد معتبر بر ترک بودن ابن سینا و شعر ترکی از این دانشمند ترک – تصویر

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، قومگرایان پانفارس یا همان پان ایرانیسم(فارس گرا) که ایرانیت را تنها درفارس بودن میدانند دانشمند شهیر تورک ابن سینا را نه تورک که فارس یا پارس مینامند و هویت تورکی وی را می پوشانند .

در کتاب زندگی در قلمرو عثمانی به نویسندگی کریستین آیسوم، و کنت اسکجول درمورد تاثیر دانشمندان تورکی مانند فارابی و ابن سینا و در صفحه ۲۲۷ این کتاب میخوانیم:

. ⚄But turkish scholars Like #ibn_sina and farabi had made a great impact on european science…

‌ [ترجمه]

اما دانشمندان تورکی مانند ابن سینا و فارابی تاثیرات زیادی بر دانش اروپا گذاشته اند..

ناگفته پیداست که این نویسندگان نه پانترک بوده اند و نه نژادپرست و فاشیست زیرا برخلاف فرزندان اریایی؟! محققین واقع گرا نه نژادپرست وسیاس که براساس واقعیات قلم فرسایی میکنند.

نکته جالب توجه پاراگراف بعدی و درهمان صفحه نهفته است که ایرانی و تورک بودن ابن سینا و تورک و غیر ایرانی بودن فارابی را نشان میدهد چرا که ایرانیت هیچ منافاتی با تورک بودن ندارد .چه بسا حکومتهای تورک تباری که مرزهای امروزی ایران مدیون آنهاست.

در پاراگراف بعدی با استناد به نوشته شمس الدین سامی نویسنده البانی عثمانی تورک بودن فارابی(تورکان شرقی) وایرانی بودن ابن سینا(تورک ایرانی) قابل اثبات است:

نکته : در این قسمت این نکته مورد بررسی قرار میگیرد که با وجود عربی بودن خواستگاه اسلام دانشمندان بیشماری از ملیتهای مختلف(منجمله پرشین یا ایران) در پیشرفت آن سهیمند .

⚄ibn sina was persian and farabi was turkish and shemseddin eyyubi who demonestrated that civilization to the europeans in all perfections…..

[ترجمه]

ابن سینا ایرانی(تورک ایرانی از لحاظ تابعیت)و فارابی تورک (تورکان شرقی) و شمس الدین ایوبی که این تمدن (تمدن اسلامی) را به تمام اروپاییان نشان داد….

پس در این متن و متن بالایی مشخص میشود که ایرانی بودن یا پارس بودن نه قومیت ابن سینا که تابعیت اوست .و نکته جالبتر اینکه فارابی نیز با اصالت تورکی معرفی میگردد زیرا در دایره ملیت ایرانی حضور ندارد

نتیجتا اینکه برخلاف تبلیغات گسترده ودروغین پانفارسیزم ویا همان پان ایرانیسم ابن سینا یک دانشمند تورک  بوده نه پارس و اریایی یا هر نام جعلی دیگری

حال شعری شعر تورکی از حکیم ابوعلی سینا:

قابل توجه کسانی که تعصب و تورک ستیزی سبب گشته‌است از مشاهدهٔ حقایق و واقعیت‌های تاریخی چون روز روشن عاجز بمانند!

دوباره امتحان کنید

تقلب و دستکاری انتخابات شورای شهر در اورمیه توسط استاندار کرد با هدف حذف فعال آذربایجانی انتخاب شده

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب به نقل از آذنیوز، علی مصطفی‌زاده، کاندیدای آذربایجانی در …

خشم اهالی تیکان تپه (تکاب) از دستکاری نتیجه انتخابات شورای شهر توسط نماینده خائن این شهر به نفع اکراد مهاجر

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، دستکاری نتیجه آرا شورای شهر تیکان تپه (تکاب) توسط …

دیدگاهتان را بنویسید