پنج‌شنبه , می 6 2021
azfa

ترویج و تدریس توهین به ملل غیر فارس از سوی رژیم نژادپرست فارس در مدارس و دانشگاهها

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، رژیم نژاد پرست فارس در کتابهای درسی توهین به ملل غیر فارس را در مدارس و دانشگاهها ترویج و تدریس می نماید. وزارت آموزش و پرورش رژیم رسماً در کتابهای درسی برای بیش از دو سوم جمعیت کشور توهین و تحقیر را در کتابهای درسی می گنجاند و علاوه بر آن در رسانه های گروهی و رادیو تلویزیون هم ملل غیر فارس بصورت مداوم مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند.

بطور مثال در کتاب های تاریخ و مطالعات اجتماعی در دوروس مربوط به سلسله غزنویان، خوارزمشاهیان و سلجوقیان که ترک نژاد هستند و در مجموع بیش از 500 سال بر ایران حکومت کرده اند، نوشته شده است:

“حاکمان ترک تبار که از اقوام بیابان گرد بودند از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند آنها می دانستند برای اداره سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن، باید از افراد آشنا به کشور داری استفاده کنند و به همین دلیل، آن ها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را انتخاب می کردند.”

این درس در کناب تاریخ پایه پنجم ابتدایی و در سراسر ایران جز دروس اجباری می باشد بعبارتی جهت کسب قبولی، هر نوآموز مجبور به یادگیری مفهوم مذکور می باشد.

همچنین در ذیل مطلب رونق دانش و هنر معماریف نویسنده کتاب فقط از گسترش زبان فارسی سخن گفته و تنها یک سطر از ساخت چند اثر تاریخی در این دوره برای خالی نبودن عریضه، جمله ای نیز نوشته است و

این در حالی است که برخلاف سکوت رسمی حاکم بر کشور،  پهناورترین، قدرتمندترین، عدالتمندترین، هنرپرورترین و دانش طلبترین سلسله ای که در طول تاریخ بر ایران حکمروایی داشته همانا سلسله ترک تبار سلجوقی بوده است.

همچنین این مطالب در تمامی مقاطع تحصیلی با توجه به شرایط سنی فراگیران تا سطح دانشگاه با دایره لغات و مفاهیم گسترده تدریس می شود.

دوباره امتحان کنید

ابراهیم ساوالان: ریشه کلمه پاپیر یا بابیر

گادتب: پاپیر یا بابیر (babır-papır) نامی برای پسران در مناطق مغان و مشکین است که …

انتقاد از چین و روسیه بخاطر نسل کشی ترکان اویغور و اشغال کریمه در نشست جی‌۷

گادتب: به گزارش مرکز خبر گادتب، وزرای خارجه هفت کشور صنعتی در نشست لندن، چین …

دیدگاهتان را بنویسید