دوشنبه , می 27 2024
azfa

مرتضی مقدم: تاثیر تغییر قدرت در واشنگتن بر خاورمیانه از آرزو تا عمل

گادتب: سیاست خارجی ترکیه منطقه را درو می کند و دستگاه دیپلماسی ایران همچون خوشه چینان در انتظار نشسته، بلکه رقیب شلخته درو کند تا چیزی عایدش گردد!

 دوره ترامپ با تمام فراز و نشیب های دوره ریاست جمهوری و کش و قوس های انتخاباتی و پسا انتخاباتی رو به پایان است. ولی آنچه مهم است واقعیت های سیاسی است که در میدان سیاست باقی است و دولت ها و کشورها باید آینده خود و مردم خود را با تحلیل این واقعیت ها ترسیم کنند.

 انتقال قدرت در آمریکا، بر همه نقاط جهان مؤثر است اما بی تردید یکی از نقاطی که از بیشترین تأثیر را از سیاست های آمریکا می پذیرد خاورمیانه است. و لذا دوشادوش دولت های موجود در این جغرافیا، رسانه ها نیز در این نقطه از جهان انتقال قدرت در آمریکا را با حساسیت بیشتری پیگیری می کنند.

 فراتر از حساسیت های موجود در میان دولت ها نسبت به موضوع یاد شده، ریل گذاری صحیح در مناسبات منطقه ای و جهانی است که می تواند منافع کشورها و مردم آن را تعیین کند. لذا تکاپوی سیاستمداران و تصمیگیران دولتی در منطقه پیش و پس از انتخابات آمریکا در این راستا قابل فهم است.

 در این میان ترکیه به عنوان قدرت منطقه ای، به دنبال جذب حداکثری نیروهای موجود در منطقه است. نکته بسیار مهم اینکه آنکارا علاوه بر حضور فعال در سوریه، لیبی و آذربایجان به دنبال توسعه شعاع عملیاتی خود در منطقه و ترمیم روابط با نیروهایی است که به نحوی با آنها زاویه پیدا کرده است.

ترکیه علاوه بر روابط حسنه با قدرت های نوظهور اقتصادی در جغرافیای اسلام همچون مالزی و اندونزی و ارتباط استراتژیک با قطر و آذربایجان، به دنبال تنش زدایی با رقبای منطقه ای و در اختیار گرفتن فضای همپوشانی با رقبا، به مدد دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در میان مدت است.

 دیدار با نخست وزیر عراق در آنکارا و اعلام حمایت مالی برای بازسازی عراق البته به شرط همکاری برای نابودی پ.ک.ک، ترمیم روابط با عربستان و بازگرداندن ورق بازی به نفع قطر، اظهارات وزیر مشاور در امور خارجه امارات مبنی بر اینکه کشورش شریک تجاری شماره یک آنکارا در منطقه است!

 اظهارات امیر قطر مبنی بر اینکه ترکیه متحد استراتژیک این کشور در منطقه بوده و حاضر است برای بهبود روابط میان ترکیه و هر کشور دیگر پلی بسازد. و نهایتا حضور سعد حریری در آنکارا بیانگر این واقعیت است که ترکیه همزمان با تغییر قدرت در واشنگتن بازی دیپلماتیک ماهرانه ای در منطقه آغاز کرده است.

 در طرف دیگر این بازی، مهمترین رقیب منطقه ای ترکیه، ایران است که علی رغم خوشحالی زایدالوصفی که از روی کار آمدن بایدن در ساختار دولتی و رسانه های دولتی و تحلیگران نزدیک به دولت مشاهده می شود در میدان عمل فعالیت چندان ملموسی برای تغییر وضعیت مشاهده نمی گردد.

 رمانتیسم موجود در فضای سیاسی و رسانه ای ایران باز هم سعی دارد تا آمال و آرزوها را در قالب تحلیل ارائه دهد! اما دریغ از یک گام عملی برای بهبود وضعیت. روزنامه نگار، تحلیگر و فعال سیاسی ایرانی با روی کار آمدن بایدن امیدوار است تا معجزه ای یک شبه در روابط دو جانبه اتفاق بیفتد.

 و با روی کار آمدن دولتی جدید در انتخابات ١۴٠٠ همراستا با دولت بایدن، انتقام سختی از رقبای منطقه ای بگیرد. اما رقیب منطقه ای با ظرافت تمام در حال درو کردن منطقه است و این دستگاه دیپلماسی ایران است که همچون خوشه چینان در انتظار نشسته، بلکه رقیب شلخته درو کند تا چیزی عایدش گردد!

دوباره امتحان کنید

از سرگیری صادرات از راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص»

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، فعالیت راه‌آهن «باکو-تفلیس-قارص» که سال گذشته متوقف شده بود، از …

حمایت از فعالین محبوس حرکت ملی آذربایجان؛ آزادلیق اوغروندا محبوس اولانلارا آزادلیق

گادتب: به گزارش مرکز گادتب، جمعی از جوانان حرکت ملی آذربایجان دیروز ۴ خردادماه ۱۴۰۳ …