Bazar ertəsi , Yanvar 24 2022
azfa

Misir svilizasiyasını Proto-Türk (Kimmerlilər) qurublar!?

GADTB: Qədim Misirin adı — «Ta Kemet», Koptca Kem, Khem qara ölkə, qara torpaq deməkdir. Bu termin qədim türklərə məlumdur. «Kömür» Türkcədə elə kömür deməkdir, Qazaxca — Kömir. Kemir «kömürün yerləşdiyi yer» deməkdir, yəni kömür qara olduğundan da «qara torpağa» bənzədilir. Piramida mətnlərindən «Osirisə müraciət» olaraq, Tanrı Osiris «Kem-ur» — «böyük Kem», yəni kimmeriyalı yazılıb. Şübhəsiz ki, «ur», «er» ilə əvəzlənə bilər və əksinə (professor N. V. Abayev bu barədə yazır). Yəni, Osirisin adı «Kem-Ur» = «Kem-Er», yəni Nuhun nəvəsi ilə eyni adda olan — Qomer / Kemer — Kimmerilərin başçısıdır.

Tarixçilər rəsmi olaraq kimmerlilərin miladdan əvvəl 7-ci əsrdə Misiri işğal etdiyini söyləyirlər. O zaman firon Psammetixe I (Assuriya dövrünün səlnamələrində Pişamilka, Aşşurbanipal adlandırılırdı) idi. Kimmerlilər — İskitlərin (Askenazların) ataları sayılırdılar. Kimmerlilərin maddi mədəniyyəti İskitlərinkinə bənzəyir. Roma tarixçisi Mark Junian Justin: «İskitlər ilə Misirlilər arasında mənşələrinin qədimliyi barədə antik dövrlərdə mübahisələr olsa da, İskit qəbiləsi hər zaman ən qədim sayılmışdı». Bu mübahisənin səbəbi nəydi? Bu, Misirin Kimmerlilər tərəfindən qurulması ilə əlaqədar bir mübahisə deyildimi? Arxeoloq, şərqşünas, fəlsəfə doktoru V.A. Novojenovun sözlərinə görə, Qazaxıstan ərazisində Sarıarka piramidasının yaxınlığında e.ə. 9-13-cü əsrlərə aid ola biləcək bir kimmerli bıçaq və xəncəri tapılıb. Deməli, kmmerlilər piramidanın qurucuları idilər. Kimmerlilər piramidanın hələ Misirin rəsmi işğal etməzdən əvvəl bir memarlıq üslubu kimi istifadə edirmişlər. Kimmerlilər, rəsmi olaraq e.ə. 8-ci əsrdə Zaqafqaziya işğal etdikləri zaman da (Piotrovsky B. B.) piramidanın quruluşunu bilirdilərmi? Beləliklə, onlar e.ə. 7-8-ci əsrdən öncə buraları işğal etmişlər.

Kimmerlilər — İskitlər — Türklər. Alimlər bu xələf-sələf davamlılığını sübut etdilər (K.Laypanov, İ.Miziyev). Kimmer simvolikası olan ucları çevrələrlə qatlanmış və mərkəzində nöqtə olan romb — Kimmerlilər, İskitlər, Pazırık, Altaylar, Xəzərlər, Tuvalılar, Yaponlar, Qaraçay-Balkarlar arasındarast gəlinir. Mərkəzdə bir nöqtə ilə bir dairə haşiyyəli KIMMER ROMBUNA VII-VIII əsrlərə aid Ülazadan tapılmış olan tamğalardakı digər üzdə dəvənin şəkilləri Keqet adlı yerdəki Zaysan məbədiində,Şu / Çu çay vadisindəki tamğalarla və pul sikkələrindəki simvollarla eynidir. Kazaxların etnoqrafik ənənələrində, romb şəkilli bu tamğa olan üzük taxmanı — Tumar taxma ənənəsi adlandırırdılar. Professor N.V. Abayevə görə romb şəklində olan qablarda Uyğur-Uryanxlarda əjdaha tamğaları arasında rastlanılmışdır (Eyni romb şəklilli xaç Ağdərə rayonu ərazisində bir məbəddə əks edilib və məbəd Tavaraxaç adlanırdı. Tavar-tamar dairəvi anlamındadır. Şəkil əlavə edilib-2).

İndi geriyə, qədim Misirin qurulduğu vaxtlara dönək. Tarix öncəsi Misirdə e.ə. 4-cü mininci illərdə misiroloq Walter Emeryin fikrincə, Misirə arxitektura və mədəniyyət verən aristokratiya uzun başlı bir kəlləyə malik gəlmə bir əhali idi. Bu yeni gələnlər Mesopotamiyada bənzər bir memarlıq yaratmışdılar, orada ilk şəhər dövlətləri qurmuşdular. Misir və Mesopotamiyada yaşayan bu qədim sakinlərin kəllələri 1897-ci ildə Jacques de Morgan tərəfindən aşkar edilmiş və onlar antropoloq D.Fouquet tərəfindən araşdırılmışdır. Aydın olmuşdur ki, kəllə quruluşları yerli əhaliyə və ya Misirin müasir sakinlərinə aid olan kəllə quruluşuna aid deyildir. Bu kəllələr uzunsov idi. Xanədanlıq dövrünədək olan zamanlarda uzunsov başlı Misirlilərə bənzər insanların qalıqları, ən azı beş min illik ən qədim mədəniyyət təbəqələrində (Amerika antropologu H. Field The «Antiquity of Man in Southwestern Asia»), Mesopotamiyada ilkin Şümer qəbirlərində tapılmışdır.

Daha əvvəl, mən yazdım ki, Vanda gölü ətrafında uzunsov başlı və şaman papaqlı, şamanlıq kultuna ibadət edən quş-adamlar dini geyimdə və uzunsov başlı kəlləyə malik adamlar 9500 il əvvəl Yaxın Şərqin Neolit dövrü əhalisinin texnoloji inkişafıns təkan vermişlər (heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı, metallurgiya, boyalı keramika) inkişafına texnoloji bir təkan verdi. ticarət və yazı).

Uzunsov kəllə quruluşu, kəllə sümüyünün çıxıntılı olması Hun, İskitlərə və (Hippocrat «Hava haqqında»), Sarmatlara (Jirov E. V.) aid edilir. Talas çayının vadisində, Qazaxıstanda , Geykel və Bernştam birlikdə eranın başlanğıcına təsadüf edən, Hunlara aid olduğu bilinən katakombalarla meşə qəbirlərini qazmağı bacardı. Orada deformasiya olunan kəllələrin nisbəti olduqca yüksək idi; gözəl mərasim geyimləri ilə birlikdə dəfn edilmişdilər. Sarmat dövrünün kurqanlarında uzunsov kəllələr və mürəkkəb monoqoid xüsusiyyətləri bilinirdi. Müasir türk xalqları üçün uzunsov kəllələr azərbaycanlılara (Pantuxov II), kumıklərə, türkmənlərə və Qərb türklərinin əksəriyyəti üçün (Ivanovski A.A., Weisbakh A.) xarakterikdir. Prisk Paniyskiy, Hunları İskit adlandırırdı. Həm də Kimmerlilər və köçəri İskitlər şişpapaq taxardılar. Bu baş geyiminə çox oxşar konik baş geyimləri yalnız Misir fironlarının başlarında deyil, həm də tanrıların-Osiris, Atum, Amon, Horusun başında da vardı. İskitilərdə və Altayda qəbristanlıq ritualları eyni idi. Altay-Sayanda onlar Qama məxsus geyimləriylə quşu xatırladırdılar. Altay petroglifləri bizi Neolit dövrünə aparırr. Kimmerlilər də uzunsov, çıxıntılı kəllələrə sahib idilər. 1832-ci ildə, Fransız əsilli bir İsveçrəli, Frederik Dubois de Monpere, arxeoloq, etnoqraf, Kerçdən Kimmerlilərə aid bir uzunsov kəlləni özü ilə apardı. Kimmer Bosforunun böyük nekropolunda digər uzunsov kəllələr də tapıldı. Uzunsov Kerç kəllələri, Blumenbax, Dubois de Monpere, Ratke, Ashik, Meyer, Baer, Bogdanov, Fritsch, Anuchin, Chugunov, Xomyakov, Kozhevnikov və Pribitkov tərəfindən təsvir edilmişdir. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, Bosforda ən azı iki növ dairəvi deformasiya ilə qarşılaşıldı: 1) çox sıx, şübhəsiz qəsdən, başın sistematik bandlaşdırılması yolu ilə əldə edilən; 2) daha az və başın arxa hissəsinin deformasiyası. Uzunsov kəllələr Xakasiyada Okuneva ulus yaxınlığında Andronovo məzarlığında (1928-ci ildə Teplouxov qazıntıları) aşkar edilmişdir. (Jirov E.V. «Об искусственной деформации головы»-«Süni baş deformasiyası haqqında»).

Beləliklə, möhtəşəm və mədəniyyət quran Misir / Kemi aristokratiyasının, Orta Asiyadan, Ergenekonun daş torbasından, Nuhun nəvələri — Kimmerlilər olması faktı mümkündür. Kimmerlilərin romb simvolu — içərisində bir nöqtə olan bir rombun, Tanrı tərəfindən yaradılmış ilk insanların Su-Meruda yaradılması və yaxud su altında qalan ilk insanlara, Nuhun oğul və nəvələrinə Ergenekondan, Altay-Sayandan, Orta Asiyadan dünyanın bütün ərazisindən köçməsini göstərə bilər.

Урумбек Алпұлы

Həmçinin yoxlayın

Cənubi Koreya İranın BMT-yə olan borcunu ödayib

GADTB-nin Mətbuat Mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Koreya Respublikası hökuməti İranın BMT-yə olan borcunu ödəyib. …

Türkiyənin elmi qrupu Cənub Qütbünə səfərə yola düşdü

GADTB-nin Mətbuat Mərkəzinə daxil olan məlumata görə, Türkiyənin “Ağ qitə”yə təşkil etdiyi VII Milli Antarktika …