بیانیه اعلام موجودیت اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی – آدتاج

هموطنان عزیز

!ملت ترک آذربایجان جنوبی

جنبش ملی آذربایجان با پیشروی روز افزون خود با تعمیق ملی و سیاسی مراحل جدیدی را پشت سر می گذارد. ضمناً در مرکزیت فرآیند و استراتژی سیاسی در کشور، منطقه و کلاً جهان، ساختار قومی قرار دارد. آذربایجان جنوبی هم طی قرون اخیر کاملاً به محل برخورد و جنگ گرم و سرد ابرقدرتهای جهان تبدیل شده است. مثل دیگر ملل منطقه، ملت ترک آذربایجان هم علاقه مند به بازی نقش کارساز در سرنوشت منطقه می باشد. مناطق ازلی آذربایجان چون قره باغ، کرکوک و اورمیه از سوی همسایگان بیگانه یا تحت فشار و یا در معرض اشغال قرار گرفته است. حال تا مرز مرگ و زندگی و یا هستی و نیستی کشانده شده ایم. کلاً مفهوم وطن ابدی و ازلی ملت ترک در معرض تهدید قرار گرفته است. رفتار فاشیستی رژیم پان فارسیست و فاشیستی علیه آذربایجان جنوبی با گذشت زمان آشکارا در محوریت سیاست دولتی قرار گرفته است. ملت بزرگ ترک در محاصره و اشغال دشمن قرار دارد. اما علیرغم این،  نهضت ملی و آزادیخواهانه ملت آگاه و بیدارمان بدون وقفه پیش می رود. بدون شک ملت ترک آذربایجان در این مبارزه خود، پیروز حواهد شد. در فرآیند این مبارزه سازماندهی ملتمان امری ضروری می باشد. از این رو اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) با هدف حمایت از جوانان قهرمان ترک، حق تعیین سرنوشت ملت ترک را مطرح و پا به میدان مبارزه ملی می گذارد.

برای اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) که استقلال آذربایجان جنوبی را به عنوان هدف اصلی مطرح می کند، ترک گرایی آذربایجان منبع تفگر غیرقابل انکار می باشد. در عین حال جمهوری ترک آذربایجان جنوبی که در تمام زمینه ها پیشرو و در راستای اهداف دمکراتیک، لائیک و معاصر تشکیل خواهد شد، راهی برای دولتمداری آذربایجان یکپارچه می باشد.

برای اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) موجودیت سازمانهای ترک گرا و استقلال گرا که در راه آزادی آذربایجان جنوبی مبارزه می کنند مهم می باشد. با این سازمانها با ایده “اتحاد در حرف، تفکر و عمل” هر نوع همکاری نزدیک در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.

اطمینان داریم که دعای خیر سازمانها و تشکلهای مذکور هم در راه هدف قرار دادن آزادی ملی آذربایجان جنوبی با تفکر “قدرت ما از اتحاد ماست” پشت و پناه اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) خواهد بود.

ملت عزیز ترک آذربایجان!

در آینده نزدیک برنامه و منشور اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) بصورت گسترده در اختیار شما قرار خواهد گرفت. با انتشار اسناد مذکور، با طرح فرآیند آزادی و دولتمداری اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) آشنا خواهید شد. نظرات شما ملت عزیز برای ما مهم بوده و چراغ راهمان خواهد بود.

زنده باد ملت ترک آذربایجان،

زنده باد جمهوری ترک آذربایجان جنوبی

اژدر تقی زاده رئیس هیئت مؤسسان

10/09/2017

Həmçinin yoxlayın

بیانیه اتحادیه دمکراتیک ترک آذربایجان جنوبی (ادتاج) به مناسبت شروع سال تحصیلی

همزبانان عزیز !ملت بزرگ ترک همانگونه که تحصیل و تعلیم و تربیت از ارزشهای مقدس …

Bir cavab yazın